socijalni bon

Vaučer za kupovinu

Vaučer za kupovinu je projekat Ministarstva finansija i socijalnog staranja.


Namijenjen je građanima u stanju socijalne potrebe koji će u vrijednosti od 30, 50 i 100 eura moći da kupe u marketu koji izaberu, robu u toj vrijednosti.  


U godini socijalne pravde osim što smo uveli dječji dodatak, pokrenuli projekat turističkih vaučera, pokrenuli inicijativu za ispitivanje rada zaposlenih u socijalnoj djelatnosti, uveli smo i vaučer za kupovinu kao pomoć našim građanima da prebrode krizu izazvanu pandemijom korona virusa, imajući u vidu i činjenicu da je 21. 000 građana ostalo bez posla.


Sve ovo nije moguće uraditi ako nemamo zajedničku viziju i cilj, a to je društvo jednakih šansi.