Reforma javne uprave

O reformi javne uprave, ciljevima, oblastima, aktivnostima, sektorskoj budžetskoj podršci.

Digitalno društvo

Digitalna transformacija, elektronska identifikacija i elektronske usluge povjerenja, otvoreni podaci, administracija bez papira.

NVO

Saradnja Vlade Crne Gore i NVO, kako osnovati NVO, sve o finansiranju i kofinansiranju NVO iz budžetskih sredstava.

Završi elektronski

Sve o elektronskim uslugama i šta sve možete završiti elektronski na portalu eUprava za građane i privredu.

eDemokratija

Javne rasprave, konsultacije, učešće u radnim grupama, javna obavještenja, ePeticije.

Stručni ispit

Sve o polaganju stručnog ispita za rad u državnim organima, kako podnijeti prijavu, koja dokumentacija i literatura je potrebna, kako izgleda polaganje stručnog ispita.

ePristupačnost

ePristupačnost, smjernice za razvoj internet prezentacija, pristupačnost portala Vlade Crne Gore, standardi web pristupačnosti.

Uprava i građani

Postupanje državnog službenika i namještenika prema građanima, kako podnijeti pritužbu, izjaviti žalbu, pokrenuti upravni spor.

Vijesti/Najave

RSS

Šta radi Ministarstvo?

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje unapređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet i nove digitalne usluge. Za dobro svih građana Crne Gore!

Saznajte više

Rukovodeći tim

Lidija  Ljumović

Lidija Ljumović

v.d. generalne direktorice

Direktorat za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO

Marija Hajduković

Marija Hajduković

generalna direktorica

Direktorat za stateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte

Tatjana Radović

Tatjana Radović

generalna direktorica

Direktorat za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa

Dušan Polović

Dušan Polović

generalni direktor

Direktorat za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise

Projekti Ministarstva

Covidodgovor.me

Sajt koji doprinosi boljem razumijevanju mjera i organizovanju procesa imunizacije opšte populacije.

Optimizacija javne uprave

Optimizacija kao proces treba da doprinese uspostavljanju finansijski održive javne uprave koja će biti pravi servis gra

Novi projekti Ministarstva

Projekat e-Faktura

Besplatan servis za fiskalizaciju bezgotovinskih faktura namijenjen malim privrednicima i preduzetnicima.

MontenegroDigital

Izvorni kodovi, dokumentacija, smjernice i standardi za razvoj i integraciju digitalnih servisa.

Saradnici u inovacijama

Stručnjaci iz privatne industrije i profesori iz akademske zajednice angažovani za rad na konkretnim projektima Vlade.

Kontakt

Ministarstvo javne uprave

Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica, Crna Gora

mr Marash Dukaj

ministar javne uprave

Telefon:Telefon: +382 20 482 131
Novi portal Vlade

Portal GOV.ME

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, pilikom korišćenja Portala GOV.ME, pišite nam, odgovorićemo u najkraćem roku!

Administratori Portala.


podrska.sajtvlade@mju.gov.me

Pitajte Ministarstvo

Tel 1 :+382 20 241 412
Tel 2:+382 20 482 131
E-mail: kabinet@mju.gov.me
Adresa:Rimski trg 45, 81000 Podgorica