Rudarstvo

Rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonici, kao i koncesije u oblasti mineralnih sirovina

Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i Ambasadorka Kristina Popa

Crna Gora dobila 30 miliona u okviru paketa energetske podrške EU zemljama zapadnog Balkan

Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i Ambasadorka Kristina Popa sastali se danas kako bi razgovarali o važnim pitanji
Detaljnije

Aktuelnosti

Susret: Ibrahimović – Gašparikova
27.01.2023.

Javne rasprave, pozivi i konkursi

30.12.2022.
Nacrta plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Kontakt

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

mr Ervin Ibrahimović

ministar

Telefon:+382 020 482 124
"Jadran 22"

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.
Detaljnije