Rudarstvo

Rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonici, kao i koncesije u oblasti mineralnih sirovina

Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i Ambasadorka Kristina Popa

Crna Gora dobila 30 miliona u okviru paketa energetske podrške EU zemljama zapadnog Balkan

Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i Ambasadorka Kristina Popa sastali se danas kako bi razgovarali o važnim pitanji
Detaljnije

Aktuelnosti

Javne rasprave, pozivi i konkursi

05.06.2023.
Za izbor ovlašćenog kontrolnog tijela za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu tečnih goriva naftnog porijekla.

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Mirsad Ćatović

Mirsad Ćatović

Generalni direktor Direktorata za inspekcijske poslove

Direkcija za inspekcijske poslove

Miroslav Mašić

Miroslav Mašić

Generalni direktor Direktorata za putnu infrastrukturu

Direktorat za putnu infrastrukturu

Kontakt

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

mr Ervin Ibrahimović

ministar

Telefon:+382 020 482 124

Interni pravilnici i upustva

"Jadran 22"

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.
Detaljnije