Rudarstvo

Rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonici, kao i koncesije u oblasti mineralnih sirovina

Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
Bojanić - Tramišak

Ministar Bojanić sa HR ministarkom regionalnog razvoja i fondova EU Natašom Tramišak

Delegacija Ministarstva kapitalnih investicija na čelu sa ministrom Mladenom Bojanićem, sastala se sa hrvatskom ministarkom regionalnoga razvoja i fondova EU.
Detaljnije

Aktuelnosti

Javni poziv
17.06.2021.

Javne rasprave, pozivi i konkursi

17.06.2021.
Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike
07.06.2021.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Zoran Radunović

Zoran Radunović

Državni sekretar za saobraćaj i pomorstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija

Marko Perunović

Marko Perunović

Državni sekretar za energetiku i rudarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija

Milena Žižić

Milena Žižić

VD Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija

mr Nikola Veljović

mr Nikola Veljović

VD Generalni direktor Direktorata za kapitalne investicije

Ministarstvo kapitalnih investicija

Kontakt

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Mladen Bojanić

ministar

Autoput Bar – Boljare

Galerija Auto-put

Galerija Auto - put
Detaljnije