Rudarstvo

Rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonici, kao i koncesije u oblasti mineralnih sirovina

Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
Izveštaj o poslovanju privrednih društava za I kvartal

Izvještaj o poslovanju privrednih društava za I kvartal 2021

Izvještaj o poslovanju privrednih društava za I kvartal 2021. godine u većinskom vlasništvu države iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija
Detaljnije

Aktuelnosti

Objava tendera za nabavku opreme
27.07.2021.

Javne rasprave, pozivi i konkursi

21.07.2021.
Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027
19.07.2021.
Za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
19.07.2021.
Za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Zoran Radunović

Zoran Radunović

Državni sekretar za saobraćaj i pomorstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija

Marko Perunović

Marko Perunović

Državni sekretar za energetiku i rudarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija

Milena Žižić

Milena Žižić

VD Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija

mr Nikola Veljović

mr Nikola Veljović

VD Generalni direktor Direktorata za kapitalne investicije

Ministarstvo kapitalnih investicija

Kontakt

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Mladen Bojanić

ministar

Autoput Bar – Boljare

Galerija Auto-put

Galerija Auto - put
Detaljnije