Rudarstvo

Rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonici, kao i koncesije u oblasti mineralnih sirovina

Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
"Ravnomjeran razvoj Crne Gore visoko je na nasoj agendi, jer snažne regije znace bogatiju Crnu Goru!"

Srećan 21. maj

"Ravnomjeran razvoj Crne Gore visoko je na našoj agendi, jer snažne regije znače bogatiju Crnu Goru!"
Detaljnije

Aktuelnosti

Javne rasprave, pozivi i konkursi

24.06.2022.
Predlog Dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu
Prijavi korupciju

Nova kampanja ,,Prijavi korupciju, nema nedodirljivih’’

MKI je ove sedmice pokrenulo novu kampanju pod sloganom: “Prijavi korupciju, nema nedodirljivih”.
Detaljnije

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Milena Žižić

Milena Žižić

Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija

mr Nikola Veljović

mr Nikola Veljović

Generalni direktor Direktorata za kapitalne investicije

Ministarstvo kapitalnih investicija

Kontakt

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

mr Ervin Ibrahimović

ministar

Telefon:+382 020 482 124
"Jadran 22"

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.
Detaljnije