Rudarstvo

Rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonici, kao i koncesije u oblasti mineralnih sirovina

Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
Radna posjeta Rožaje

Radna posjeta opštini Rožaje

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović nastavio je danas obilazak sjevernih opština
Detaljnije

Aktuelnosti

Javne rasprave, pozivi i konkursi

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Milena Žižić

Milena Žižić

Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija

Kontakt

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

mr Ervin Ibrahimović

ministar

Telefon:+382 020 482 124
"Jadran 22"

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.
Detaljnije