Pomorstvo

Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu

Vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti pomorstva

Vijesti

Kontakt

Kontakti

  • Tanja Janović, generalna direktorica

E-mail: tanja.janovic@mki.gov.me 


  • Lučka kapetanija Kotor

E-mail: kapetanija.kotor@hmo.mki.gov.me 

Telefon: +38232304313


  • Lučka kapetanija Bar

E-mail: kapetanija.bar@hmo.mki.gov.me 

Telefon: +38230312733