Rudarstvo

Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti rudarstva, geoloških istraživanja, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika i koncesija za mineralne sirovine

Vijesti

Javni poziv
17.06.2021.
Poziv na javnu raspravu
07.06.2021.
Topaz driller rig
08.03.2021.