HORIZONT EVROPA - EU PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE (2021-2027) - ZA ZELENU, ZDRAVU, DIGITALNU I INKLUZIVNU EVROPU

Horizont Evropa će omogućiti:

  • Ostvarivanje maksimalnog učinka i strateških prioriteta EU, kao što su oporavak i zelena i digitalna tranzicija, i rješavanje globalnih izazova radi poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života;
  • Jačanje nauke i tehnologije EU zahvaljujući većem ulaganju u visokokvalifikovane ljude i najsavremenija istraživanja;
  • Podsticanje industrijske konkurentnosti EU i njene uspješnosti u području inovacija, posebno podsticanjem inovacija kojima se stvaraju nova tržišta preko Evropskog savjeta za inovacije i Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju;
  • Izvrsnost istraživača širom Evrope kako bi se podsticalo učešće i saradnja.

Sistem nacionalnih kontakt osoba za EU program Horizont Evropa u Crnoj Gori

Vijesti

Horizont Evropa vebinari
10.05.2022.