Vojska Crne Gore

Uz moto „čojstvo i junaštvo” kao profesionalna i moderna oružana snaga čuvamo Crnu Goru i njene građane.

NATO i multilaterala

Biti dio najvećeg kolektivnog sistema bezbjednosti za našu zemlju predstavlja garanciju nacionalne bezbjednosti, očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Međunarodna saradnja

Ministarstvo odbrane nastoji da ima proaktivnu ulogu u pospješivanju saradnje u oblasti odbrane sa savezničkim i partnerskim zemljama.

Budi dio VCG

Vojska Crne Gore nudi siguran posao i razvoj karijere. Za mlade ljude i buduće lidere obezbjeđujemo besplatno obrazovanje i kontinuirano usavršavanje.

Žene u sistemu odbrane

Njegujemo i promovišemo rodnu ravnopravnost, jednakost i različitost. Naše aktivnosti usmjerene su ka ohrabrivanju žena da se pridruže sistemu odbrane.

Aktuelnosti i najave

RSS

Šta radi Ministarstvo odbrane?

Radimo za sigurnu i prosperitetnu Crnu Goru. Predlažemo i sprovodimo politike u sistemu odbrane kako bi zaštitili našu zemlju i njene vrijednosti, uz profesionalnu i modernu Vojsku Crne Gore i u partnerstvu sa saveznicima.

Rukovodeći tim

Kontaktirajte nas

Ministarstvo odbrane

Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica, Crna Gora

Prof. dr Olivera Injac

Ministarka odbrane

Kabinet ministarke
Telefon:+382 20 483 561
Social Media

Pravila ponašanja na zvaničnim nalozima Ministarstva odbrane na društvenim mrežama

Ministarstvo odbrane Crne Gore podstiče i podržava uključivanje i podršku svoje publike na društvenim mrežama.
Detaljnije