Ljudska i manjinska prava

Ljudska i manjinska prava

„Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom.“

Rodna ravnopravnost

Predstavljanja položaja muškaraca i žena u Crnoj Gori i po svojoj sadržini i obilju informacija