Zaštita i jednakost lica sa invaliditetom

Zaštita i jednakost lica sa invaliditetom

Zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom UN i drugim međunarodnim standardima