Resor kulture

Resor kulture

Resor kulture podstiče razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, radi na zaštiti, očuvanju, valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine, razvoju kreativnih industrija, ostvarivanju javnog interesa u kulturi, izgradnji i održavanju objekata kulture, podsticanju rada strukovnih udruženja iz oblasti kulture, ostvarivanju međunarodne kulturne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama.

Unesco

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ustanove kulture

CNP, Zetski dom, Narodni muzej, Pomorski muzej, Filmski centar, Muzički centar...

Aktuelnosti

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Misija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je sprovođenje sistemskih promjena, sa ciljem ostvarivanja međuresorne sinergije i unapređivanja rada kroz: stvaranje kvalitetnog sistema obrazovanja, dostupnog svima; investiranje u nauku, podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti; zaštitu i očuvanje kulturnih dobrara, kao važnih činilaca nacionalnog identiteta i dugoročnog resursa za održivi razvoj; podsticanje razvoja sporta i afirmaciju sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu; kreiranje i unapređenje omladinske politike; razvoj školske, naučne, kulturne i sportske infrastrukture.

Saznajte više