Resor Nauke

Resor nauke
Misija Resora nauke je svestranije i brže uključivanje naše nauke u privredni i društveni razvoj, te njene integrisanosti u evropske i svjetske tokove.

Teme

IPA

Informacije iz oblasti IPE

COST

Informacije iz oblasti COST programa

Aktuelnosti

O nama

Misija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je sprovođenje sistemskih promjena, sa ciljem ostvarivanja međuresorne sinergije i unapređivanja rada kroz: stvaranje kvalitetnog sistema obrazovanja, dostupnog svima; investiranje u nauku, podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti; zaštitu i očuvanje kulturnih dobrara, kao važnih činilaca nacionalnog identiteta i dugoročnog resursa za održivi razvoj; podsticanje razvoja sporta i afirmaciju sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu; kreiranje i unapređenje omladinske politike; razvoj školske, naučne, kulturne i sportske infrastrukture.