Horizont Evropa

Info dani Horizont Evropa
24.06.2021.
Horizont Evropa

Prijavite se za novosti o programu Horizont Evropa

Prijavite se za novosti o programu Horizont Evropa! 

Potrebno je da na e-mail adresu milena.milonjic@mpnks.gov.me pošaljete svoje ime i prezime, instituciju i e-mail adresu.