Resor kulture

Resor kulture

Resor kulture podstiče razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, radi na zaštiti, očuvanju, valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine, razvoju kreativnih industrija, ostvarivanju javnog interesa u kulturi, izgradnji i održavanju objekata kulture, podsticanju rada strukovnih udruženja iz oblasti kulture, ostvarivanju međunarodne kulturne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama.

Unesco

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ustanove kulture

CNP, Zetski dom, Narodni muzej, Pomorski muzej, Filmski centar, Muzički centar...

Aktuelnosti

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete vrši poslove uprave koji se odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja, organizaciju rada vaspitno-obrazovnih ustanova, priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, donošenje, odobravanje obrazovnih programa za predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje opšte obrazovanje, izdavanje udžbenika i udžbeničke literature, dodjeljivanje nagrade „Oktoih“, nagrada učenicima i nastavnicima iz fonda za kvalitet i talente i druge poslove koje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete.

Saznajte više