Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Poljoprivreda

Proizvodnja hrane, u najširem smislu, jedan je od najhumanijih vidova privredne djelatnosti.

Šumarstvo

Šume su dio našeg života i naš najbolji saborac u borbi protiv klimatskih promjena. One su naše zavještanje generacijama koje dolaze.

Ribarstvo

Cilj razvojne politike je održivo korišćenje raspoloživih ribljih resursa i upravljanje ribolovnom flotom na način kojim se obezbjeđuje dugoročno i ekonomski isplativo ribarstvo u našoj zemlji. Ministarstvo usklađuje normative na nacionalnom nivou s načelima zajedničke ribarske politike Evropske unije.

Vodoprivreda

Vodni potencijal čini jedan od osnovnih razvojnih potencijala Crne Gore. Po vodnim bogatstvima u odnosu na njenu površinu, ona spada u vodom najbogatija područja na svijetu.

Ruralni razvoj

Podrška i unaprjeđenje sveukupne infrastrukture u ruralnim područjima. Kreiranje i sprovođenje politika i mjera podrške kroz objavljivanje niza javnih poziva kojima se podržavaju investicije u povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo...

Slobodan pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija u posjedu organa vlasti ostvaruje se na način i po postupku propisanim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Međunarodna saradnja i saradnja sa NVO

Integraciono opredjeljenje CG i poštovanje odredbi međunarodnih sporazuma otvorili su mogućnost saradnje sa međunarodnim partnerima na nizu projekata koji doprinose razvoju. MPŠV od 2018. godine ostvaruje uspješnu saradnju sa NVO sektorom u CG.

IFAD

Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) je prvi projekat Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) u Crnoj Gori

Agrobudžet

Agrobudžetom za 2022. godinu, izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva.

Vijesti iz Ministarstva

Javni pozivi

Javne nabavke

POZIV ZA PRIKUPLJANJE ISKAZIVANJA INTERESOVANJA ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM/ REKONSTRUKCIJOM PUTNE INFRASTRUKTURE KROZ KOMPONENTU RCTP P

O nama

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Budimir Mugoša

državni sekretar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Stevan Gajević

državni sekretar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Vladislav Bojović

v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Željko Furtula

Željko Furtula

Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Andrijana Rakočević

Generalna direktorica Direktorata za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dragan Otašević

Generalni direktor Direktorata za šumarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rimski Trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Stevan Gajević

državni sekretar