Dodatak za djecu

Dodatak za djecu do 18 godina

Prijava roditelja/staratelja djece do 18. godina za ostvarivanje prava na dodatak za djecu počela je 4. jula 2022. godine
Detaljnije

Aktuelnosti

Javni pozivi

Rekapitular isplata korisnika boračke i invalidske zaštite

Admir Adrović

Admir Adrović

Admir Adrović je rođen u Rožajama 07. juna 1982. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
Detaljnije

Rukovodeći tim

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Admir Adrović

Ministar