Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Zaštita i spašavanje

Rukovođenje i koordiniranje u zaštiti i spašavanju, pomoć u otklanjanju posljedica nepogoda, hitne situacije, spasilačke aktivnosti.

Vijesti iz ministarstva

RSS
26.05.2022.
Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sledeće javno okupljanje: Javno okupljanje u organizaciji građanke u ime majki s

Šta radi MUP?

Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za poslove izdavanja ličnih karata, putnih i drugih isprava, odlučivanje o sticanju i gubitku crnogorskog državljanstva i drugim pravima iz oblasti građanskih stanja, pravima stranaca i lica bez državljanstva, poslove upravljanja mješovitim migracijama, policijske poslove i poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije Šengenskog akcionog plana, poslove unutrašnje kontrole rada, poslove zaštite i spašavanja i sa njima povezane poslove čijim se vršenjem obezbjeđuje zaštita bezbjednosti i imovine i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i druge poslove propisane zakonom.

Kabinet

Hermin Šabotić

Hermin Šabotić

v.d. generalnog direktora

Direktorat za normativne poslove i razvoj policije

Sergej Mučalica

Sergej Mučalica

v.d. generalnog direktora

Direktorat za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške

Petar Koprivica

v.d. generalnog direktora

Direktorat za bezbjednosno nadzorne poslove

Radovan Popović

v.d. generalnog direktora

Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance

Kontakt

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica, Crna Gora

Filip Adžić

ministar