Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Zaštita i spašavanje

Rukovođenje i koordiniranje u zaštiti i spašavanju, pomoć u otklanjanju posljedica nepogoda, hitne situacije, spasilačke aktivnosti.

Korisna dokumenta

Interna pravila, procedure, uputstva. Analitičke kartice i putni nalozi koje je Ministarstvo dužno da objavljuje shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Borba protiv trgovine ljudima

U Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima vrše se poslovi u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima.

Crna Gora za Ukrajinu

Ova stranica sadrži sve korisne informacije namijenjene licima iz Ukrajine, koja u Crnoj Gori ostvaruju pravo na privremenu zaštitu. Nakon početka ruske agresije na Ukrajinu Vlada Crne Gore je u martu 2022. godine donijela Odluku o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine u trajanju od godinu dana. Imajući u vidu da se okolnosti nijesu promijenile, te slijedeći praksu država članica Evropske unije, Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, kojom je predviđeno produženje privremene zaštite za još godinu dana, odnosno do 11.03.2024. godine. Radi praćenja implementacije ove Odluke Vlada je formirala međuresorno Koordinacino tijelo, kojim rukovodi MUP.

Vijesti iz ministarstva

RSS

Šta radi MUP?

Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za poslove izdavanja ličnih karata, putnih i drugih isprava, odlučivanje o sticanju i gubitku crnogorskog državljanstva i drugim pravima iz oblasti građanskih stanja, pravima stranaca i lica bez državljanstva, poslove upravljanja mješovitim migracijama, policijske poslove i poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije Šengenskog akcionog plana, poslove unutrašnje kontrole rada, poslove zaštite i spašavanja i sa njima povezane poslove čijim se vršenjem obezbjeđuje zaštita bezbjednosti i imovine i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i druge poslove propisane zakonom.

Kabinet

Hermin Šabotić

Hermin Šabotić

v.d. generalnog direktora

Direktorat za normativne poslove i razvoj policije

Sergej Mučalica

Sergej Mučalica

v.d. generalnog direktora

Direktorat za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške

Radovan Popović

Radovan Popović

v.d. generalnog direktora

Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance

Zoran Kujović

v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno nadzorne poslove

Direktorat za bezbjednosno nadzorne poslove

Kontakt

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica, Crna Gora

Filip Adžić

ministar