Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova

Konzularni poslovi

Konzularni poslovi se odnose na zaštitu prava i interesa Crne Gore, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu, razvijanje veza sa crnogorskim građanima

Bilateralni odnosi

Crna Gora je snažno posvećena stalnom razvoju bilateralnih odnosa sa drugim zemljama u skladu sa zacrtanim spoljnopolitičkim prioritetima.

Regionalna saradnja

Dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja jedan je od glavnih prioriteta vanjske politike Crne Gore od obnove nezavisnosti 2006. godine.

NATO

Sjevernoatlantski savez (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) je najveća međunarodna vojno-politička organizacija u svijetu, osnovana 4. aprila 1949.

Evropska unija

Pristupanje Evropskoj uniji je strateški vanjsko-politički cilj Crne Gore. U Ministarstvu vanjskih poslova djeluje Generalni direktorat za Evropsku uniju.

Diplomatska akademija

Diplomatska akademija je posebna organizaciona jedinica nadležna za obuku i razvoj diplomata i svih državnih službenika koji zastupaju interese Crne Gore.

Slobodan pristup informacijama

Ministarstvo vanjskih poslova preduzima aktivnosti u cilju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama svim zainteresovanim subjektima.

Dijaspora

Crna Gora se zalaže za stvaranje i unapređenje uslova za uključivanje dijaspore - iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore.

Ekonomska diplomatija

Vlada Crne Gore je ekonomsku diplomatiju uvrstila u prioritete rada za 2021. godinu, prepoznajući važnost privlačenja stranih investicija i promocije ekonomsk

Diplomatski protokol

Diplomatski protokol učestvuje u pripremi i realizaciji službenih i radnih posjeta ministara vanjskih poslova stranih država Crnoj Gori.

Međunarodna saradnja

Spoljna politika, NATO, Evropska unija, Projekti podrške, međunarodne inicijative, ljudska prava

Vijesti i najave

Rukovodeći tim

Čedomir Fuštić

Čedomir Fuštić

v.d. generalnog direktora

Generalni direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu saradnju

Veljko Milonjić

Veljko Milonjić

generalni direktor

Generalni direktorat za multilateralne i međunarodnopravne poslove

Šta radi Ministarstvo vanjskih poslova?

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Saznajte više

Pratite nas

Pitajte Ministarstvo

Tel: +382 (0)20 416 373
Fax: +382 (0)20 225 702

Kontakt

Ministarstvo vanjskih poslova

Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministra

Kabinet ministra
Telefon:+382 20 416 303

Korisni linkovi