Bilateralni odnosi

Crna Gora je snažno posvećena stalnom razvoju bilateralnih odnosa sa drugim zemljama u skladu sa zacrtanim spoljnopolitičkim prioritetima.

Regionalna saradnja

Dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja jedan je od glavnih prioriteta vanjske politike Crne Gore od obnove nezavisnosti 2006. godine.

Dijaspora

Crna Gora se zalaže za stvaranje i unapređenje uslova za uključivanje dijaspore - iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore.

Ekonomska diplomatija

Vlada Crne Gore je ekonomsku diplomatiju uvrstila u prioritete rada za 2021. godinu, prepoznajući važnost privlačenja stranih investicija i promocije ekonomsk

Diplomatski protokol

Diplomatski protokol učestvuje u pripremi i realizaciji službenih i radnih posjeta ministara vanjskih poslova stranih država Crnoj Gori.

Međunarodna saradnja

Spoljna politika, NATO, Evropska unija, Projekti podrške, međunarodne inicijative, ljudska prava

Diplomatska akademija

Diplomatska akademija je posebna organizaciona jedinica nadležna za obuku i razvoj diplomata i svih državnih službenika koji zastupaju interese Crne Gore.

Konzularni poslovi

Konzularni poslovi se odnose na zaštitu prava i interesa Crne Gore, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu, razvijanje veza sa crnogorskim građanima koji se nalaze na radu i boravku u drugim državama.

NATO

Sjevernoatlantski savez (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) je najveća međunarodna vojno-politička organizacija u svijetu, osnovana 4. aprila 1949. godine u Vašingtonu.

Slobodan pristup informacijama

Ministarstvo vanjskih poslova u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast, preduzima aktivnosti u cilju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama svim zainteresovanim subjektima.

Evropska unija

Pristupanje Evropskoj uniji je strateški vanjsko-politički cilj Crne Gore. U Ministarstvu vanjskih poslova djeluje Generalni direktorat za Evropsku uniju.

Vijesti i najave

Press

Rukovodeći tim

Aleksandra Mišurović

Aleksandra Mišurović

V.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove

Ministarstvo vanjskih poslova

Snežana Radović

Snežana Radović

V.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju

Ministarstvo vanjskih poslova

Stanica Popović

Stanica Popović

V.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove

Ministarstvo vanjskih poslova

Dejan Vuković

Dejan Vuković

V.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju

Ministarstvo vanjskih poslova

Radovan Bogojević

V.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove

Ministarstvo vanjskih poslova

Šta radi Ministarstvo vanjskih poslova?

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Saznajte više

Pratite nas

Pitajte Ministarstvo

Tel: +382 (0)20 416 373
Fax: +382 (0)20 225 702

Kontakt

Ministarstvo vanjskih poslova

Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministra

Kabinet ministra
Telefon:+382 20 416 303