Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja.

Stručni ispit

Informacije o procedurama za polaganje stručnog ispita, rokovi, liste kandidata i literatura.

Vijesti iz ministarstva

Ministarstvo zdravlja
11.03.2023.

Šta radi Ministarstvo zdravlja?

Ministarstvo zdravlja, kao kreator zdravstvene politike i stvaralac ambijenta za njeno sprovođenje, veliku pažnju poklanja razvoju medicinskih tehnologija, nabavci najsavremenije i sofisticirane medicinske opreme i aparata, stručnom usavršavanju i edukaciji ljekara i srednjeg medicinskog kadra, unapređenju infrastrukturnih kapaciteta, izgradnji novih zdravstvenih objekata, a sve u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građanima i stvaranja boljeg ambijenta za rad zdravstvenih radnika.

Rukovodeći tim

Kontakt

Ministarstvo zdravlja

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Dragoslav Šćekić

Ministar

Kontaktirajte nas

Tel.:+382 20 482-133
Email: kabinet@mzd.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica