Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada

Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou

19.02.2021.

Predstavka građana/ki - Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou

Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou je na prvoj konstitutivnoj sjednici usvojio Poslovnik o radu. Poslovnikom o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou je propisano pravo građana da Savjetu podnesu predstavku i da na istu dobiju odgovor... Download

18.02.2021.

Nacionalni Savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou: Tužilaštvo velika prepreka u borbi protiv kriminala i korupcije

Nacionalni Savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou: Tužilaštvo velika prepreka u borbi protiv kriminala i korupcije

Uz konstataciju da je tužilaštvo velika prepreka efikasne borbe protiv korupcije, ali i potrebe Vlade da ne ugrozi dalji evropski put Crne Gore, Savjet je preporučio Vladi da u direktnoj komunikaciji sa Venecijanskom komisijom i Evropskom komisijom razmotri modele reforme Tužilaštva, Tužilačkog savjeta i SDT-a, a koji će u skladu sa standardima EU, postići promovisane ciljeve reforme Tužilaštva...

17.02.2021.

Prva sjednica Savjeta: Ćalović-Marković na čelu stručnog tima Savjeta

Prva sjednica Savjeta: Ćalović-Marković na čelu stručnog tima Savjeta

Danas je održana konstitutivna sjednica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade dr Dritan Abazović. Savjet je na čelo stručnog tima postavio direktoricu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Vanju Ćalović Marković i usvojio Poslovnik o radu Savjeta...

27.01.2021.

Odluka o izboru kandidata - predstavnika NVO za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/2018), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore donosi Odluka o izboru kandidata - predstavnika NVO za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou... Download

27.01.2021.

Lista predstavnika NVO koje ispunjavaju uslove iz člana 4 Uredbe za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

U skladu sa članom 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore objavljuje...

11.01.2021.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG”, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou („Sl. list CG“, br. 125/20), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore objavljuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou... Download

17.12.2020.

Saopštenje sa treće sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa treće sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj trećoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. U diskusiji je naglašeno da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona, uključujući i predlog za brisanje spornih odredbi, ne uvode novi pravni instituti niti propisuju nove pravne obaveze...