Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

29.10.2019.

Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO razmatrao Nacrt zakona o volontiranju

Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO razmatrao Nacrt zakona o volontiranju Na današnjoj, sedmoj sjednici Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO, kojim je predsjedavala ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, razmotren je Nacrt zakona o volontiranju...

24.12.2015.

Saopštenje sa X sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa X sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na X sjednici Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, održanoj 23. decembra 2015. godine, predsjednica Savjeta je informisala članice i članove Savjeta o proceduri usaglašavanja teksta zaključaka Vlade nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori, a povodom obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finasnija u vezi sa pripremom Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama definisanih predlogom zaključaka Savjeta...

22.12.2015.

Deseta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Deseta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u srijedu, 23. novembra 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 - Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 10:00 sati...

10.12.2013.

Održana vanredna sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Na vanrednoj sjednici Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija, razmatranja je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću, po Konkursu za 2013. godinu. Savjet je informisan o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, ukupnom iznosu sredstava, broju projekata i načinu rada potkomisija za pojedine oblasti, ali nije prezentirana i odluka o raspodjeli, već samo zbirni podaci o raspoloživim sredstvima i njihovoj raspodjeli po oblastima...

26.11.2013.

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održao XII sjednicu

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održao XII sjednicu

XII sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održana 25. novembra o.g, započela je odavanjem pošte nedavno preminuloj članici Savjeta gospođi Zorici Petrović. Nakon toga, Savjet je razmotrio dva veoma važna dokumenta: Izvještaj o saradnji organa državne uprave i NVO u prvih šest mjeseci 2013. godine i Nacrt Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period 2014 -2016. godine, dok je pitanje finansiranja NVO iz javnih fondova razmatrano u kontekstu svih tačaka dnevnog reda.

22.11.2013.

Sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održaće se u ponedjeljak 25. novembra 2013. godine. Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade (ul. Jovana Tomaševića 2), sa početkom u 13.00 sati...

02.08.2013.

Konsultacije sa NVO o radnoj verziji Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori održane u Bijelom Polju i Podgorici

Konsultacije sa NVO o radnoj verziji Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori održane u Bijelom Polju i Podgorici

Konsultativni sastanci sa predsatvnicima NVO o radnoj verziji Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori, održani su 30. i 31. avgusta u Bijelom Polju i Podgorici. Sastanke je organizovala Međusektorska radna grupa zadužena za pripremu pomenutog dokumenta, a istima je prisustvovalo oko 40 predstavnika NVO...

11.06.2013.

Šef Kancelarije za saradnju sa NVO Danka Latković učestvovala na Konferenciji “Uloga civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i centralnom nivou, najbolje prakse u pogledu mehanizama za učešće”

Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, kao panelistkinja učestvovala je na Konferenciji “Uloga civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i centralnom nivou, najbolje prakse u pogledu mehanizama za učešće” prezentujući zakonodavni okviri i institucionalne mehanizmime za podsticanje NVO aktivizma u Crnoj Gori...

31.05.2013.

Nacrt Smjernica za pomoć EU civilnom društvu u zemljama proširenja za period 2014 – 2020

Direktorat za proširenje Evropske komisije, priprema Smjernice za pomoć Evropske unije civilnom društvu u zemljama proširenja za period 2014 – 2020. Na konsultacijama o prvom Nacrtu dokumenta sa predstavnicima organizacija civilnog društva, vlada i evropskih mreža, koje su održane u Briselu 25. i 26. aprila, učestvovali su i predstavnici Crne Gore, i to iz nevladinih organizacija, udruženja poslodavaca, medija i Kancelarije za saradnju sa NVO...