Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Datum objave 18.11.2020 13:56 | Autor Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Ispis Štampaj stranicu


Konferencija o položaju manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori pod nazivom „Ravnopravnost kao stvarnost” održana je 18. novembra 2020. godine u hotelu „CentreVille” u Podgorici, preko „Zoom“ video platforme. Konferencija se organizuje u okviru projekta NVO Centra za demokratiju i ljudska prava („CEDEM“) „Osnažimo sistem za društvo jednakih prava” koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, g-đa Valentina Pavličić, uzela je učešće kao panelista u drugom dijelu konferencije, pod nazivom „Mehanizmi za zaštitu od diskriminacije manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica: rezultati i nova rješenja“. U ovom dijelu je posebna pažnja posvećena presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Ranđelović i dr. protiv Crne Gore i Alković protiv Crne Gore, u kojima se taj Sud bavio različitim aspektima zaštite pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica kroz prizmu prava iz Konvencije.

Konferencija je okupila relevantne paneliste i učesnike iz oblasti političkog djelovanja i zaštite od diskriminacije manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, što je za cilj imalo podsticanje diskusije o izazovima sa kojima se suočavaju pripadnici manjinskih naroda u Crnoj Gori, te unapređenje i zaštitu njihovih prava.

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava