Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
JAVNI POZIV- zaštita i zdravlje na radu
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za predlaganje dva predstavnika NVO za članove/ice radne grupe za izradu Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u CG 2022–2027. godine

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju dva/ije predstavnika/ce

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za javne konsultacije o Nacrtu Uredbe o jedinstvenoj kontakt tački za usluge

Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javne konsultacije Nacrt uredbe o jedinstvenoj kontakt tački za usluge i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama,

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za javne konsultacije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javne konsultacije Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stečaju i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA CG 2021-2025. godine sa Akcionim planom

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV - Radna grupa za izradu Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja Poziv naučnicima, istraživačima i privredi za učešće u izradi S3 2021-2024

Ministarstvo ekonomskog razvoja zaduženo je za izradu, sprovođenje i praćenje Strategije pametne specijalizacije (S3)...

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu OPERATIVNOG PROGRAMA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE 2021-2024

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV - nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za NVO u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u ...

Javni poziv
1 2 3