Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
PP 23
Kancelarija za evropske integracije Produžen Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21 i 29/21) i kadrovske prom

Javni poziv
Pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20 i 121/20) i kadrovske promjene do kojih je, n

Javni poziv
Javni poziv PP30
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je, nakon nje

Javni poziv
Javni poziv PP23
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21 i 29/21) i kadrovske prom

Javni poziv
Javni poziv PP6
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21 i 29/21) i kadrovske prom

Javni poziv
Ilustracija PP21
Kancelarija za evropske integracije Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategi

Javni poziv
Ilustracija PP 15
Kancelarija za evropske integracije Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 15 – Energetika

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategi

Javni poziv
Ilustracija PP 14
Kancelarija za evropske integracije Produžen Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je, nakon nje

Javni poziv
Javni poziv za NVO
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje članova za Radnu grupu za pregovaračko poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20, 121/20, 1/21, 2/21 i 29/21) i kadrovske pro

Javni poziv
Javni poziv za NVO
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje članova za Radnu grupu za pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20, 121/20, 1/21, 2/21 i 29/21) i kadrovske pro

Javni poziv
1 2 3