Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
MOJKOVAC-8-2021-
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja MOJKOVAC-8-2021-
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.09.2021. 12:09
Preuzmixlsx59 KB
CETINJE-8-2021-
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja CETINJE-8-2021-
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.09.2021. 12:09
Preuzmixlsx92 KB
PETNJICA-8-2021-
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja PETNJICA-8-2021-
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.09.2021. 12:09
Preuzmixlsx56 KB
Izvještaj o izdatim vinjetama za mjesec avgust 2021
Ministarstvo kapitalnih investicija Izvještaj o izdatim vinjetama za mjesec avgust 2021
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.09.2021. 07:07
Preuzmipdf2 MB
Pregled izvršenih plaćanja
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Pregled izvršenih plaćanja
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.09.2021. 11:21
Preuzmidocx390 KB
Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period 1. januar - 30. jun 2021. godine
Vlada Crne Gore Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period 1. januar - 30. jun 2021. godine
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao nadležni organ postupa u skladu sa članom 182 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj: 074/19) i u skladu sa ovim pravnim osnovom Ministarstvo sačinjava i dostavlja Vladi polugodišnji Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke.
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.09.2021. 16:35
Preuzmipdf2 MB
Izvještaj o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, za period januar – jul 2021. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, za period januar – jul 2021. godine
Shodno članu 9 Odluke o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou ("Službeni list CG" br. 125/20, br. 11/21, br. 34/21) i članu 40 Poslovnika o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, dostavljamo Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou (u daljem tekstu: „Savjet“).
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.09.2021. 15:21
Preuzmipdf239 KB
Statistički izvještaj - Petnjica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistički izvještaj - Petnjica
Statistički izvještaj - Petnjica
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.09.2021. 13:04
Preuzmipdf88 KB
Statistički izvještaj - Mojkovac
Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistički izvještaj - Mojkovac
Statistički izvještaj - Mojkovac
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.09.2021. 13:03
Preuzmipdf253 KB
Statistički izvještaj - Cetinje
Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistički izvještaj - Cetinje
Statistički izvještaj - Cetinje
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.09.2021. 12:58
Preuzmipdf263 KB
1 2 3 4 5 6 7