Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

11. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.02.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020-2022, za 2020. godinu dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata dokument zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama dokument zaključci
4. Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2021. godinu dokument zaključci
5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima dokument zaključci
6. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za januar, februar i mart 2021. godine s Predlogom ugovora dokument zaključci
7. Predlog programa održavanja željezničke infrastrukture za period januar-mart 2021. godine dokument zaključci
8. Predlog akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene dokument zaključci
9. Informacija o aktivnostima iz Poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga dokument zaključci
10. Informacija o rezultatima predsjedavanja Crne Gore Fondom za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund-WBF) u periodu 1. januar - 31. decembar 2020. godine dokument zaključci
11. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Danilovgrad dokument zaključci
12. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Kolašin dokument zaključci
13. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Plav dokument zaključci
14.  Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Bijelo Polje dokument  zaključci   
15.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Bijelo Polje  dokument  zaključci   
16.  Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-460, od 12. februara 2019. godine i Informacija o izvršenim postupcima prinudne naplate u kojima su sredstvo izvršenja akcije u privrednim društvima u vlasništvu Države Crne Gore  dokument  zaključci   
17.  Informacija o potrebi korišćenja sredstava za eksproprijaciju zemljišta deponovanih za projekte iz saobraćajne infrastrukture na teritoriji Opštine Plav, na posebnom računu kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja - Depozit za eksproprijaciju  dokument  zaključci   
18.  Informacija o predlogu imenovanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola  dokument  zaključci   
19.  Izvještaj o sprovođenju CEFTA 2006 Sporazuma u 2020. godini  dokument  zaključci   
20.  Informacija o potrebi realizacije pilot Projekta „Activate Women“  dokument  zaključci   
21.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum za period 2021-2023 s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci   
22.  Predlog za korišćenje dijela sredstava Tekuće budžetske rezerve za period januar - mart 2021. godine  dokument  zaključci   
23.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 222 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list CG“, broj 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), koju je podnio Mirko Đurović, sudski vještak iz oblasti saobraćajne struke, iz Podgorice  dokument  zaključci   
24.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 89a Zakona o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04 i 76/06 i „Službeni list CG“, br. 48/15, 51/17, 34/19 i 76/20), koju je podnio Dragutin Novaković, iz Herceg Novog  dokument  zaključci   
25.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak)  dokument  zaključci  
26.  Kadrovska pitanja    zaključci   
26.1  Predlog za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Fond za zaštitu životne sredine"  dokument     
26.2  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Španiji  dokument     
26.3  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Prištini  dokument     
26.4  Predlog za određivanje v. d. generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja  dokument     
26.5  Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore  dokument     
26.6  Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova  dokument     
26.7  Predlog za razrješenje Željka Savovića, člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku  dokument     
26.8  Predlog za razrješenje Željka Savovića, člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja  dokument     
26.9  Predlog za imenovanje Žane Praščević Milačić, v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade, za članicu Komisije za kadrovska i administrativna pitanja  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.  Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period od 1. jula do 31. decembra 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
28.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Budva (bez rasprave) dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje na raspolaganje vozila marke mercedes benz E220 CDI Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Pitanja i predlozi       
30.1  Informacija o davanju ovlašćenja Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspolaganje sredstvima Uprave za sport i mlade i potrebi sufinansiranja redovnih programskih aktivnosti sportskih organizacija u I kvartalu 2021. godine  dokument  zaključci