Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

12. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.02.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Ulcinj dokument
zaključci
2. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Šavnik dokument
zaključci
3. Informacija o potrebi potpisivanja Okvirnog sporazuma o TRADUKI - Projektu za podršku i posredovanje u realizaciji prevodilačkih projekata u Jugoistočnoj Evropi za period 2021-2023. godina sa tekstom Okvirnog sporazuma dokument
zaključci
 
4.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja  dokument  zaključci
 
5.  Kadrovska pitanja    zaključak
 
5.1  Predlog za razrješenje zamjenice predsjednika Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou dokument     
5.2  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument     
5.3  Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore  dokument     
5.4  Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument     
5.5  Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument     
5.6  Predlog za razrješenje i imenovanje Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore  dokument     
5.7  Predlog za razrješenje Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument     
5.8  Predlog za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument     
5.9  Predlog za razrješenje direktora Uprave za šume dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
6.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge   dokument zaključci
 
7.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-398/2, od 28. januara 2021. godine  dokument  zaključci
 
8.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića Mađarskoj, od 25. do 27. februara 2021. godine  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI 
9.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument  zaključci
 
10.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 46a stav 1 alineja 4 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/07, 5/08, 86/09, 32/11 i 54/16), koju je podnio Enver Dedushaj, iz Gusinja  dokument  zaključci
 
11.  Pitanja i predlozi       
11.1  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova  dokument  zaključci
 
11.2  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija  dokument  zaključci
 
11.3  Informacija o projektnoj prijavi Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavne kanalizacione mreže u Podgorici (faza II), pripremljenoj za podnošenje u okviru VI poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira za sufinansiranje investicija  dokument  zaključci
 
11.4  Informacija o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije u vezi izgradnje zajedničkog graničnog prelaza „Vraćenovići – Deleuša” i graničnog prelaza „Ranče”  dokument  zaključci
 
11.5  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-812/2, od 19. februara 2021. godine  dokument  zaključci
 
11.6  Predlog odluke o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro"  dokument  zaključci