Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

13. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.03.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o unutrašnjim poslovima s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog zakona o dopuni Zakona o državnoj upravi dokument zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument zaključci
4. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost dokument zaključci
5. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane - Kalače, dionica Berane – Petnjica, lokaliteti Berane – Stjenice i Stjenice – Podvade dokument zaključci
6. Informacija o pripremi Medijske strategije Vlade Crne Gore 2021-2025 dokument zaključci
7. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Bobik“, Prijestonica Cetinje, broj 07-399/1 od 16. februara 2016. godine dokument zaključci
8. Informacija o potrebi obezbjeđivanja dodatnih sredstava po Projektu rekonstrukcije magistralnih puteva dokument zaključci
9. Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Berane kod NLB Banke AD Podgorica, na iznos od 1.000.000,00 eura s Nacrtom ugovora o cesiji dokument zaključci
10. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova dokument zaključci
11. Predlog mišljenja na Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci (predlagač poslanik prof. dr Branko Radulović) dokument zaključci
12. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (predlagači poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša) dokument zaključci
13. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak) dokument zaključci
14.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak)  dokument  zaključci   
15.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument  zaključci   
16.  Kadrovska pitanja    zaključci   
16.1  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u ranijem Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument     
16.2  Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ekonomskog razvoja  dokument     
16.3  Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore  dokument     
16.4  Predlog za razrješenje i imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dokument     
16.5  Predlog za razrješenje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku  dokument     
16.6  Predlog za razrješenje i imenovanje direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište  dokument     
16.7  Predlog za razrješenje i imenovanje direktora Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”  dokument     
16.8  Predlog za razrješenje i imenovanje direktorice Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore  dokument     
16.9  Predlog za imenovanje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
 
17.  Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3266, od 2. jula 2020. godine, sa sjednice od 25. juna 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1022, od 5. marta 2020. godine, sa sjednice od 5. marta 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Republici Sjevernoj Makedoniji, 9. i 10. marta 2021. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Pitanja i predlozi       
23.1  Predlog izmjena i dopuna Mjera podrške građanima i privredi za I kvartal 2021. godine  dokument  zaključci   
23.2  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 35 stav 3 i člana 41 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list CG", br. 2/14, 6/14, 43/15, 70/17 i 67/19), koju je podnijela "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, koju zastupa advokatska kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković, iz Podgorice
dokument  zaključci   
23.3  Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4434, od 1. oktobra 2020. godine  dokument  zaključci   
23.4  Informacija o zaključivanju Protokola o namjeri između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Centra za integritet Norveške sa tekstom Protokola
dokument  zaključci   
23.5  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija  dokument  zaključci