Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

15. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.03.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj dokument zaključci
2. Predlog uredbe o načinu sprovođenja nabavki za vojno-diplomatske predstavnike i jedinice Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i mirovnim misijama dokument zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave dokument zaključci
4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost dokument zaključci
5. Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore“ sa predlozima daljih aktivnosti dokument zaključci
6. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi, za period 1.12.2019 – 30.11.2020. godine dokument zaključci
7. Informacija o realizovanim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa „Mediteran“ Žabljak, za 2020. godinu dokument zaključci
8. Informacija o zaključivanju Sporazuma o trgovini, partnerstvu i saradnji između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske dokument zaključci
9. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 12 Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica („Službeni list CG“, br. 74/19 i 8/21), koju je podnio Klub poslanika „Crno na bijelo“ u Skupštini Crne Gore (Božena Jelušić, Miloš Konatar, Suada Zoronjić i Srđan Pavićević) dokument zaključci
10. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dokument zaključci
11. Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi dr Jelena Borovinić Bojović, ministarka zdravlja, Republici Srbiji, Beograd, od 23. do 25. marta 2021. godine dokument zaključci
12. Kadrovska pitanja zaključci
12.1 Predlog za razrješenje i imenovanje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Zaštita prostora Crne Gore”
dokument
   
12.2 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za pomorski saobraćaj u ranijem Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument
   
12.3 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državne puteve u ranijem Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument
   
12.4 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u ranijem Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument
   
12.5 Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou i razrješenje člana i zamjenice člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou
dokument
   
12.6 Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou i imenovanje članice i zamjenice člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou  dokument
   
12.7 Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija  dokument
   
12.8 Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija  dokument
   
12.9 Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija
dokument
   
12.10 Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija
dokument
   
12.11 Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija
dokument
   
12.12 Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu kapitalnih investicija  dokument
   
12.13 Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija
dokument
   
12.14 Predlog za razrješenje generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument
   
12.15 Predlog za imenovanje Savjeta za konkurentnost  dokument
   
12.16 Predlog za razrješenje članova Odbora direktora jednočlanog akcionarskog društva Pošta Crne Gore
dokument
   
12.17 Predlog za imenovanje članova Odbora direktora jednočlanog akcionarskog društva Pošta Crne Gore  dokument
   
12.18 Predlog za razrješenje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Radio-difuzni centar" - Podgorica  dokument
   
12.19 Predlog za imenovanje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Radio-difuzni centar" - Podgorica
dokument
   
12.20 Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda
dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13.  Završni izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2017-2020. godina s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
14.  Predlog platforme za potpisivanje Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini (ministri nadležni za poslove pravosuđa tri države potpisnice), 19. marta 2021. godine, Beograd, Republika Srbija (bez rasprave)
dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
15.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 17 i 197đ stav 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 29/05, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG“, br. 12/07, 13/07, 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 39/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/13, 61/13, 6/14, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16 i 80/20), koju je podnijela Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, iz Podgorice  dokument  zaključci   
16.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Prijestonice Cetinje (bez rasprave)  dokument  zaključci   
17.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Rožaje (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Rožaje (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade za zaposlene u Javnoj ustanovi „Muzeji i galerije Podgorice“ (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u D.O.O. „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Pitanja i predlozi       
22.1  Informacija o razmatranju izvještaja, podataka, informacija i predloga epidemioloških mjera za odstranjivanje i sprječavanje zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom COVID-19  dokument  zaključci   
22.2  Predlog odluke o izmjenjama Odluke o obrazovanju Savjeta za sprovođenje aktivnosti na odstranjivanju i iskorjenjivanju zarazne bolesti izazvane novim korona virusom COVID-19 na teritoriji Crne Gore  dokument  zaključci   
22.3  Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Tivat kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, na iznos od 3.000.000,00 eura  dokument  zaključci   
22.4  Informacija o kreditnom zaduženju privrednog društva DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, u visini od 1.500.000,00 eura  dokument  zaključci   
22.5  Informacija o statusu realizacije projekta obilaznice oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja  dokument zaključci   
22.6  Informacija o realizaciji kratkoročne mjere „Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka“ u okviru Trećeg paketa socio – ekonomskih mjera  dokument  zaključci