Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

16. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 26.03.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument zaključci
3. Predlog odluke o odobrenju uplate sredstava Društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ dokument zaključci
4. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za NATO dokument zaključci
5. Predlog odluke o Savjetu za prava djeteta dokument zaključci
6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou dokument zaključci
7. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija dokument zaključci
8. Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2020. godine dokument zaključci
9. Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II - 2014-2020 verzija 1.3. dokument zaključci
10. Informacija o rezultatima sprovedene analize zakonodavnog okvira i sudske prakse u vezi sa crnogorskim državljanstvom dokument zaključci
11. Informacija o planiranim izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta dokument zaključci
12. Informacija o dodjeli pomoći medijima u skladu sa ekonomskim posledicama izazvanim pandemijom COVID-19 dokument zaključci
13. Informacija o zadacima i značaju rada Nacionalne investicione komisije s Predlogom odluke o Nacionalnoj investicionoj komisiji dokument zaključci
14. Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Crne Gore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO)  dokument
zaključci   
15. Informacija o Planu rada za 2021. godinu u okviru Programa saradnje Vlade Crne Gore i Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) s Predlogom plana rada za 2021. godinu  dokument
zaključci   
16. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, Institucije „Proparco“ i „Expertise France“ u Crnoj Gori s Predlogom sporazuma  dokument
zaključci   
17. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu  dokument
zaključci   
18. Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu  dokument
zaključci   
19. Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2020. godinu  dokument
zaključci   
20. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2020. godinu  dokument
zaključci   
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  dokument
zaključci   
22. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 Zakona o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18), koju je podnio Milan Vojinović, advokat iz Nikšića  dokument
zaključci   
23. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 Zakona o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18), koju je podnijela NVO „Perspektiva“, iz Podgorice  dokument
zaključci   
24. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 67 Zakona o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18), koju je podnio dr Marko Begović  dokument
zaključci   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
25. Informacija o Predlogu sporazuma o donaciji između Agencije za odbrambena materijalna sredstva Norveške i Ministarstva odbrane Crne Gore s Predlogom sporazuma o donaciji  dokument
zaključci   
26. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III“, Opština Bar s predlozima ugovora o vršenju revizije planskog dokumenta  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
27. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor („Službeni list CG“, broj 95/20), koju je podnijelo „Montenegroregion“ d.o.o., sa sjedištem u Danilovgradu, preko punomoćnika Zorice Đukanović, advokata iz Podgorice  dokument
zaključci