Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

17. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.03.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu s Izvještajem o sprovedenim javnim konsultacijama dokument zaključci
2. Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021 - 2023 dokument
zaključci
3. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu  dokument zaključci
 
4.  Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu  dokument  zaključci   
5.  Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti  dokument  zaključci   
6. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu  dokument  zaključci