Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

19. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.04.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti dokument zaključci
2. Predlog odluke o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača dokument zaključci
3. Predlog odluke o objavljivanju Ugovora između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o izmirenju duga Crne Gore prema Republici Slovačkoj dokument zaključci
4. Informacija u vezi raskida Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica s Predlogom sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji dokument zaključci
5. Informacija o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori dokument zaključci
6. Informacija o Dopuni 2 Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020 s Predlogom dopune Sporazuma dokument zaključci
7. Informacija o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „K16“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja dokument zaključci
8. Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja dokument zaključci
9. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2020. godinu dokument zaključci
10. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore dokument zaključci
11. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva prosvjete u 2020. godini s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo dokument zaključci
12. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva nauke u 2020. godini dokument zaključci
13. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva kulture u 2020. godini dokument zaključci
14.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva sporta i mladih u 2020. godini  dokument  zaključci   
15.  Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2020. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2020. godinu  dokument  zaključci   
16.  Predlog za davanje saglasnosti Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva ulici, imenom Gordane Bogojević Kovačević (1974 - 2009), istaknute ličnosti - košarkašice, prije isteka zakonskog roka  dokument  zaključci   
17.  Predlog za davanje saglasnosti Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, postavljanjem spomen-biste, Stevanu Raičkoviću (1928 - 2007), istaknutom književniku, prije isteka zakonskog roka  dokument  zaključci   
18.  Kadrovska pitanja       
18.1  Predlog za opoziv počasne konzulke Crne Gore u Milanu – Republika Italija dokument     
18.2  Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Trstu – Republika Italija  dokument     
18.3  Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Napulju – Republika Italija  dokument     
18.4  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj stanovanja u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument     
18.5  Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dokument     
18.6  Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  dokument     
18.7  Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i četiri člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dokument     
18.8  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica  dokument     
18.9  Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  dokument     
18.10  Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore  dokument     
18.11  Predlog za povlačenje Predloga za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora – šefa Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, sa sjedištem u Briselu  dokument     
18.12  Predlog za povlačenje Predloga za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji, sa sjedištem u Tirani  dokument     
18.13  Predlog za povlačenje Predloga za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu  dokument     
18.14  Predlog za prestanak mandata sekretarke ranijeg Ministarstva javne uprave  dokument     
18.15  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u ranijem Ministarstvu javne uprave  dokument     
18.16  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u ranijem Ministarstvu javne uprave  dokument     
18.17  Predlog za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore"  dokument     
18.18  Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19.  Izvještaj o radu Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Izvještaj o radu Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva u 2020. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori, za period 2019-2023, za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, na bilateralnim sastancima sa potpredsjednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom rudarstva i energetike prof. dr Zoranom Mihajlović, 12. i 13. aprila 2021. godine, u Beogradu, Republika Srbija  dokument  zaključci   
24.1  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije o saradnji u oblasti rudarstva i energetike s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
25.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Budva (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Pitanja i predlozi       
26.1  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-951/2, od 4. marta 2021. godine, sa sjednice od 25. februara 2021. godine  dokument  zaključci   
26.2  Informacija o predlogu za kandidaturu Irene Radović za poziciju generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) za period 2022-2024. godine  dokument  zaključci