Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

6. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.01.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2021. godinu dokument zaključci
2. Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica dokument zaključci
3. Informacija o formiranju savjetodavnog tijela Vlade za kontrolu biračkog spiska dokument zaključci
4. Predlog završnog izvještaja o realizaciji Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017 - 2020. godina dokument zaključci
5. Informacija o potrebi davanja ovlašćenja za raskid ugovora o pravnim uslugama broj 602-29/2018-5 od 6. februara 2018. godine zaključenog između advokatske kancelarije BDK advokati AOD i Vlade Crne Gore dokument zaključci
6. Kadrovska pitanja zaključci
6.1  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
6.2  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi  dokument     
6.3  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Estoniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi  dokument     
6.4  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Letoniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi  dokument     
6.5  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Litvaniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi  dokument     
6.6  Predlog rješenja o razrješenju Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore i imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore  dokument     
6.7  Predlog rješenja o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju organizaciju i kadrovsku politiku  dokument     
6.8  Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala  dokument     
6.9  Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za medije i odnose sa javnošću  dokument     
6.10  Predlog rješenja o razrješenju članova Socijalnog savjeta Crne Gore  dokument     
6.11  Predlog rješenja o imenovanju članova Socijalnog savjeta Crne Gore  dokument     
6.12  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja  dokument     
6.13  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja  dokument     
6.14  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
6.15  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
6.16  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
6.17  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
6.18  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Poreske uprave  dokument     
6.19  Predlog rješenja o prestanku mandata direktorice Uprave za igre na sreću  dokument     
6.20  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za igre na sreću  dokument     
6.21  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću  dokument     
6.22  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za nekretnine  dokument     
6.23  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za nekretnine  dokument     
6.24  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d pomoćnika direktora Uprave za nekretnine  dokument     
6.25  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za imovinu  dokument     
6.26  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za imovinu  dokument     
6.27  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument     
6.28  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument     
6.29  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte  dokument     
6.30  Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Službeni list Crne Gore  dokument  zaključci   
6.31  Predlog za imenovanje v.d. direktorice Javne ustanove Službeni list Crne Gore  dokument  zaključci   
6.32  Predlog za razrješenje generalne inspektorke Agencije za nacionalnu bezbjednost  dokument  zaključci   
6.33  Predlog za utvrđivanje prestanka mandata direktoru dosadašnje Poreske uprave  dokument  zaključci   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
7.  Predlog platforme za radnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića Saveznoj Republici Njemačkoj, od 14. do 16. januara 2021. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
8.  Pitanja i predlozi       
8.1  Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra unutrašnjih poslova Crne Gore mr Sergeja Sekulovića Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije, Skoplje, 18. i 19. januara 2021. godine  dokument  zaključci   
8.2  Informacija o pružanju humanitarne pomoći Republici Hrvatskoj radi saniranja posljedica zemljotresa, koji je pogodio ovu državu 29. decembra 2020. godine  dokument  zaključci   
8.3  Informacija o izradi Nacionalne strategije za imunizaciju protiv SARS – CoV-2 (COVID-19)  dokument  zaključci   
8.4  Informacija o postupanju sa 10.500 t pšenice koju je bivše Ministarstvo ekonomije nabavilo u aprilu mjesecu 2020. godine  dokument   zaključci   
8.5  Informacija o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije iz nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  dokument   zaključci   
8.6  Informacija o ukidanju Poreske uprave, Uprave za igre na sreću, Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu  dokument   zaključci