Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

8. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.01.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine dokument zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za kontrolu biračkog spiska
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izmjenama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova  dokument  zaključci
 
4.  Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za ispitivanje na prisustvo SARS – CoV-2 (COVID-19)  dokument  zaključci
 
5.  Informacija o rezultatima predsjedavanja Crne Gore Centralno - evropskom inicijativom (CEI) u periodu 1. januar - 31. decembar 2020. godine  dokument  zaključci
 
6.  Informacija o članstvu u revizorskim odborima u javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu države  dokument  zaključci
 
7.  Predlog odluke o sazivanju vanredene Skupštine akcionara Montecarga AD Podgorica  dokument  zaključci
 
8.  Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica  dokument  zaključci
 
9.  Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Održavanja željezničkih voznih sredstava AD Podgorica  dokument  zaključci
 
10.  Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica  dokument  zaključci
 
11.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-343/2, od 26. januara 2021. godine  dokument  zaključci
 
12.  Informacija o načinu raspodjele kancelarija za potrebe smještaja ministarstava u prostorijama zgrade koja se nalazi na Rimskom trgu  dokument  zaključci
 
13.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (predlagači poslanici: Ervin Ibrahimović, Amer Smailović i Kenana Strujić Harbić)  dokument  zaključci
 
14.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
14.1  Predlog za imenovanje zamjenice šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore  dokument     
14.2  Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija  dokument     
14.3  Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXII vanrednoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić  dokument     
14.4  Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za ugljovodonike  dokument     
14.5  Predlog za određivanje v. d. direktora Uprave za ugljovodonike  dokument     
14.6  Predlog za razrješenje članova Etičkog komiteta  dokument     
14.7  Predlog za imenovanje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou       
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Lovćen“ (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
16.  Predlog za smještaj Ministarstva finansija i socijalnog staranja - Direktorata za politiku javnih nabavki u poslovne prostore u svojini Crne Gore, u zgradi bivše Uprave za nekretnine na Tuškom putu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
17.  Predlog mišljenja na Predlog za ocjenu ustavnosti odredaba člana 17 st. 1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 79/04 i 47/07 i „Službeni list CG“, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 42/16, 55/16 i 80/20), koji je podnio Sudski savjet (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
18.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom odredbe člana 13 stav 5 Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, broj 72/19), koju je podnio Đorđe Ž. Kuzmanović, advokat iz Podgorice (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
19.  Pitanja i predlozi       
19.1  Predlog odluke o dopunama Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije  dokument  zaključci
 

NAPOMENA: Materijal za tačku 14.7 (Predlog za imenovanje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou) biće objavljen nakon tehničke redakcije - odloženo za neku od narednih sjednica.