Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

10. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.01.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog programa rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu
dokument zaključci
2. Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2017-2018
dokument
zaključci
3. Predlog programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2017 - 2019. godina
dokument
zaključci
4. Četvrti kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2016-2018
dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu - Agrobudžet
dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vojno diplomatskim predstavnicima
dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tima za upravljanje u vanrednim situacijama
dokument
zaključci

9. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova
dokument
zaključci
10. Informacija o Finansijskom sporazumu za Dunavski transnacionalni program za period 2014-2020, koji se odnosi na učešće Crne Gore u Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020, u okviru Ipa II perspektive s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
zaključci
11. Informacija o Finansijskom sporazumu i Sporazumu o sprovođenju Programa međuregionalne saradnje Mediteran za period 2014-2020, koji se odnose na učešće Crne Gore u transnacionalnom Interreg – Mediteranskom programu 2014 – 2020, u okviru Ipa II perspektive
dokument
zaključci
12. Informacija o zaključenju Sporazuma o načinu isplate potraživanja u ratama po osnovu izvršne isprave Rješenja o izvršenju I.br.5219/2016 od 15.08.2016. godine, donijetog od strane javnog izvršitelja Aleksandra Boškovića, iz Podgorice
dokument
zaključci
13. Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2016/2017. godinu
dokument
zaključci
14. Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2016. godini
dokument
zaključci
15. Plan rada i Finansijski plan Monteputa doo - Podgorica za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana rada i Finansijskog plana za period januar-decembar 2016. godine
dokument zaključci
16. Plan rada za 2017. godinu JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"
dokument zaključci
17. Predlozi rješenja o dodjeli statusa "Istaknuti kulturni stvaralac" u 2017. godini
dokument zaključci
18. Kadrovska pitanja
zaključci
18.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
18.2 Predlog rješenja o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
dokument
18.3 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Mađarskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Budimpešti
dokument
18.4 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za imovinu
dokument
18.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica
dokument
18.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o Registru licenci za obavljanje privrednih djelatnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog odluke o naknadama članovima Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci
21.  Strategija internacionalizacije Univerziteta Crne Gore 2016-2020 (bez rasprave)
dokument zaključci
 
22.  Predlog tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministra odbrane Republike Francuske u vezi sa pružanjem logističke podrške crnogorskom vojnom osoblju koje učestvuje u vojnoj operaciji Evropske unije ATALANTA (bez rasprave)
dokument zaključci
 
23.  Predlog za izmjenu sastava Međuvladine zajedničke komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju između Crne Gore i Narodne Republike Kine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
24.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Duška Markovića Republici Srbiji, 3. i 4. februara 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
25.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 53 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu ("Službeni list CG", broj 55/16), koju je podnio Armend Husić (bez rasprave)
dokument zaključci
 
26.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama (bez rasprave)
dokument zaključci
 
27.  Statut o izmjenama Statuta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
 
28.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - rekonstrukciju magistralnog puta M-6 Ilino Brdo - Vilusi, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić (bez rasprave)
dokument zaključci
 
29.  Predlog za davanje saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnih prostora u JZU Opšta bolnica Bar (bez rasprave)
dokument zaključci
 
30.  Pitanja i predlozi       
30.1  Predlog odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare
dokument