Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

100. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 29.11.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog mišljenja na Predlog rezolucije povodom 100-godišnjice "Podgoričke skupštine"
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca dokument
zaključci
3. Devetnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - septembar 2018. dokument
zaključci
4. Informacija u vezi dodjele koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen dokument
zaključci
5. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika dokument
zaključci
6. Predlog liste razvojnih projekata za 2019. godinu dokument
zaključci
7. Informacija o uspostavljanju elektronske evidencije licenci na portalu e-Uprave dokument
zaključci
8. Informacija o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa br. 7 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo dokument
zaključci
9. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama s Predlogom aneksa br. 4 Ugovora o koncesiji dokument
zaključci
10. Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2017. godinu - dio 1 s Predlogom finansijskog sporazuma dokument
zaključci
11. Informacija o konsolidaciji ugovornog stanja između Crne Gore i Ukrajine dokument
zaključci
12. Informacija o pristupanju Ministarstva odbrane Crne Gore Okvirnom memorandumu o razumijevanju između Saveznog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke i Oružanih snaga Švedske, u vezi sa saradnjom u misiji Odlučna podrška u Avganistanu za pružanje podrške Komandi za obuku, savjetovanje i asistenciju Sjever s Okvirnim memorandumom i Notom o pristupanju dokument
zaključci
13. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država o korišćenju kancelarijskih prostora Ministarstva odbrane Crne Gore od strane Kancelarije za odbrambenu saradnju Sjedinjenih Američkih Država s Predlogom memoranduma dokument
zaključci
14. Predlog za ustupanje u svojinu, bez naknade, biste Josipa Broza Tita, Glavnom gradu Podgorica dokument
zaključci
15. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4624, od 11. oktobra 2018. godine, sa sjednice od 4. oktobra 2018. godine dokument zaključci
16. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda rada dokument zaključci
18. Kadrovska pitanja zaključci
18.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "SKIJALIŠTA CRNE GORE" dokument
18.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za turistički razvoj i standarde u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
18.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
18.4 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijeske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
18.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijeske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
18.6 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
18.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
18.8 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Plodovi Crne Gore" AD Podgorica dokument
18.9 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IV vanrednoj Skupštini akcionara "Plodovi Crne Gore" AD Podgorica dokument
18.10 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica
dokument
18.11 Predlog rješenja o razrješenju glavne revizorke Revizorskog tijela
dokument
18.12 Predlog rješenja o razrješenju zamjenice glavnog revizora Revizorskog tijela dokument
18.13 Predlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Revizorskog tijela
dokument
18.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za koncesije Crne Gore
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore i italijanskog registra brodova (RINA) o prenosu ovlašćenja za usluge izdavanja svjedočanstava za brodove registrovane u Crnoj Gori i druge prateće aktivnosti (bez rasprave)
dokument
zaključci
20. Informacija o produženju učešća Crne Gore u Evropskom Kooperativnom Programu za mreže biljnih genetičkih resursa - faza X za period 2019-2023.
dokument
zaključci
21. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na Ministarskom sastanku zemalja članica Energetske zajednice, 29. novembra 2018. godine, Skoplje, Makedonija
dokument
zaključci
22. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, na Samitu predsjednika vlada zemalja članica Centralno-evropske inicijative (CEI), u Zagrebu, 3. i 4. decembra 2018. godine
dokument
zaključci
23. Predlog platforme o učešću delegacije Vlade Crne Gore na prvoj sjednici crnogorsko-slovačke Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji, Bratislava, Republika Slovačka, 3. i 4. decembra 2018. godine
dokument
zaključci
24. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvode Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma i Aleksandar Bogdanović, ministar kulture, na Trećoj svjetskoj konferenciji o turizmu i kulturi, Istanbul, Republika Turska, od 3. do 5. decembra 2018. godine
dokument
zaključci
25. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 25. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, Milano, 6. i 7. decembra 2018. godine
dokument
zaključci
26. Predlog platforme za učešće delegacije koju predvodi Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, na Regionalnoj konferenciji "Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope - izazovi i naredni koraci", od 29. 11. do 1. 12. 2018. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
dokument
zaključci
27. Predlog za preusmjerenje sredstava
dokument
zaključci
28. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i "Službeni list CG", br. 73/10, 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17), koju je podnio advokat Nikola Martinović
dokument
zaključci
30. Pitanja i predlozi
30.1 Informacija o zaključivanju Aneksa 1 Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarija za odbrambenu saradnju s Predlogom aneksa I Sporazuma
dokument
zaključci
30.2 Informacija o problemima u radu Revizorskog tijela Crne Gore
dokument
zaključci
30.3 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma
dokument zaključci
30.4 Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (predlagač poslanik Ranko Krivokapić)
dokument
zaključci