Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

101. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.12.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument
zaključci
3. Predlog projekcija makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2018-2021 dokument
zaključci
4. Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu dokument
zaključci

5. Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

6. Predlog odluke o energetskom bilansu Crne Gore za 2019. godinu dokument
zaključci

7. Predlog odgovora na ustavne žalbe, koje su Ustavnom sudu Crne Gore podnijeli: Dragan Prelević, advokat iz PG, u ime Zifa Adrovića i dr. (njih 339 bivših radnika AD "Radoje Dakić") i Advokatsko ortačko društvo "Ćupić" iz PG u ime Mehmeda Abdovića i dr. dokument
zaključci

8. Informacija o Sporazumu o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore s Predlogom sporazuma dokument
zaključci

9. Informacija o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Paragvaj s Predlogom memoranduma dokument
zaključci
10. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini dokument
zaključci
11. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja
zaključci
12.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija dokument
12.2 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
12.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA                                        
13. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, opština Bar i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", Opština Bijelo Polje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Spas" i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Spas" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi - Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi - Trubjela (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
19. Nacrt izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Argentine o kulturnoj saradnji s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
21. Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turističke sezone 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
22. Informacija o realizaciji mjera definisanih Strategijom ekoremedijacije u Crnoj Gori (bez rasprave) dokument zaključci
23. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Radovana Đajića, Aleksandre Franić, Diane Nowicki, Dragoslava Kostića, Dubravke Franić-Mihajlović, Nicholas Strugar, Robert-Blažo Strugar i Zorke West (bez rasprave) dokument zaključci
24. Informaciju o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Marine Zinovyeve iz Moskve (bez rasprave)  dokument zaključci  
25. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na drugom sastanku Ministarskog savjeta Transportne zajednice, 10. decembra 2018. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija (bez rasprave)  dokument zaključci  
26. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Dvanaestom sastanku Međuvladine konferencije o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji na ministarskom nivou, Brisel, 10. decembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
27. Predog platforme za učešće delegacije Crne Gore na sastanku na visokom nivou u okviru francusko-njemačke inicijative o suzbijanju ilegalne trgovine malim i lakim oružjem na Zapadnom Balkanu, Pariz, Republika Francuska, 11. decembra 2018. (bez rasprave)  dokument zaključci  
28. Predlog platforme za učešće delegacije koju predvodi Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, na Regionalnoj konferenciji institucionalnih mehanizama rodne ravnopravnosti "Razvoj rodne ravnopravnosti kroz regionalnu saradnju (bez rasprave)  dokument zaključci  
29. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova, na Međuvladinoj konferenciji o migracijama, Marakeš, 10. i 11. decembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
30. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na VIII sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Brisel, 12. XII 2018. s Prilogom (bez rasprave)  dokument zaključci  
31. Predlog platforme za posjetu delegacije Ministarstva prosvjete Sjedinjenim Američkim Državama, od 17. do 23. decembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
32. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo ekonomije (bez rasprave)  dokument zaključci   
33. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Sudstvo na potrošačku jedinicu Rezerve (bez rasprave)  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
34. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u službi Senata Prijestonice (bez rasprave)  dokument zaključci  
35. Godišnji program rada i Finansijski plan Društva s ograničenom odgovornošću "Project-consulting" za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem (bez rasprave)  dokument zaključci  
36. Predlog za davanje saglasnosti za podnošenje zahtjeva Opštini Pljevlja za vraćanje prava raspolaganja Vladi Crne Gore, bez naknade, na nepokretnostima kojima raspolaže Opština Pljevlja, radi ostvarivanja javnog interesa (bez rasprave)  dokument zaključci  
37. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vladislav Sl. Ribnikar" iz Bijelog Polja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 81 KO Resnik, Opština Bijelo Polje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
38. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Pavle Rovinski" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 731 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
39. Predlog za davanje saglasnosti JU Obrazovni centar iz Plužina za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 57 KO Plužine, Opština Plužine u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
40. Predlog za davanje saglasnosti JU "Gimnazija" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 293 KO Dobrota I, Opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
41. Predlog za davanje saglasnosti JU "Gimnazija" i JU "Srednja pomorska škola" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 293 KO Dobrota I, Opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci  
42. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o.Podgorica i to na dijelu katastarskih parcela broj 943/1 i broj 943/2(bez rasprave)
dokument zaključci  
43. Pitanja i predlozi       
43.1 Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Societe Genarale banke Montenegro A.D. Podgorica i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore "SOLIDARNO" Podgorica  dokument zaključci  
43.2 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5528, od 29. novembra 2018. godine, sa sjednice od 22. novembra 2018. godine  dokument zaključci  
43.3 Predlog za izbor članova Odbora direktora "Luka Bar" AD  dokument zaključci
 
43.4 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore  dokument zaključci