Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

105. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 17.01.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu dokument
zaključci
2. Predlog zakona o administrativnim taksama s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3. Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova dokument
zaključci

5. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta "Platac" (Grbalj) s Predlogom aneksa 2 Ugovora o koncesiji dokument
zaključci

6. Informacija o zaključivanju ugovora o osnivanju "Naučno – tehnološkog parka Crne Gore", Društva s ograničenom odgovornošću s Predlogom ugovora dokument
zaključci

7. Izvještaj o rezultatima studije PISA 2015. i preporukama za unapređenje obrazovne politike s Predlogom programa za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021. dokument
zaključci

8. Informacija o projektu Dani Crne Gore u Zagrebu (4-15. februara 2019. godine) – promocija crnogorske kulture, turizma i privrede u saradnji sa Evropskim domom u Zagrebu dokument
zaključci

9. Informacija o finansiranju aktivnosti na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai za 2019. godinu  dokument
zaključci
 
10. Informacija o planu implementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije  dokument zaključci   
11. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske o obrazovanju kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na dodiplomskim studijama "Vojno inženjerstvo" Univerziteta u Zagrebu i integrisanim dodiplomskim i diplomskim studijama "Vojno pomorstvo" Univerziteta u Splitu s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
12. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske o obrazovanju kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na diplomskim studijama "Vojno inženjerstvo" Univerziteta u Zagrebu s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
13. Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata (dopunjena projektima iz oblasti digitalne infrastrukture)  dokument zaključci   
14.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane  dokument zaključci   
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka  dokument zaključci   
16. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore  dokument zaključci   
17. Kadrovska pitanja    zaključci  
17.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave  dokument    
17.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore  dokument    
17.3 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture  dokument    
17.4 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za dijasporu  dokument    
17.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za dijasporu  dokument    
17.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Urugvaj, na nerezidentnoj osnovi, sa prebivalištem u Buenos Ajresu  dokument    
17.7 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Čile, na nerezidentnoj osnovi, sa prebivalištem u Buenos Ajresu  dokument    
17.8 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazil, na nerezidentnoj osnovi, sa prebivalištem u Buenos Ajresu  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog odluke o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka  dokument zaključci   
19. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša  dokument zaključci   
20. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Argentine o kulturnoj saradnji  dokument zaključci   
21. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini odnosno susvojini Zorana Zubera iz Cetinja  dokument zaključci   
22. Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije (za period od 01. jula do 31. decembra 2018. godine)  dokument zaključci   
23. Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma, od 22. do 25. januara 2019. godine, Davos, Švajcarska  dokument zaključci   
24. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Svjetskom obrazovnom forumu, od 20. do 23. januara 2019. godine, London, Velika Britanija  dokument zaključci  
25. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na Trilateralnom sastanku ministara zaduženih za oblast unutrašnjih poslova Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Albanije, Zagreb, 22. januara 2019. godine  dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
26. Finansijski plan Radio-difuznog centra d.o.o. za 2019. godinu  dokument zaključci   
27. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Ulcinj, za postavljanje privremenog objekta - antenskog stuba na lokaciji "Možura", u korist "Radio - difuzni centar" DOO Podgorica s Predlogom ugovora dokument zaključci   
28. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica, upisanim u posjedovnom listu broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti
dokument zaključci   
29. Pitanja i predlozi       
29.1 Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - izgradnja I faze petlje Smokovac  dokument  zaključci