Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

106. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 24.01.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019-2021. godina dokument zaključci
2. Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2019. godinu – AGROBUDŽET dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2019. godinu dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
zaključci

5. Predlog akcionog plana za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi dokument
zaključci

6. Predlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju dokument
zaključci

7. Predlog programa gazdovanja šumama za 2019. godinu dokument
zaključci

8. Informacija o zaključenju Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici" finansiranog iz kreditnog aranžmana zaključenog, 22. septembra 2017. godine, između Njemačke banke za razvoj (KfW) i Vlade Crne Gore, u iznosu od 35 miliona eura s Predlogom ugovora dokument
zaključci

9.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018)  dokument zaključci
 
10. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore  dokument zaključci
 
11. Kadrovska pitanja    zaključci
 
11.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj  dokument    
11.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova  dokument    
11.3 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko- pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju  dokument    
11.4 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministartstvu zdravlja  dokument    
11.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministartstvu zdravlja  dokument    
12. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Prijestonici Cetinje radi ostvarivanja javnog interesa  dokument zaključci
 
13. Informacija o obezbjeđenju sredstava za pokriće troškova za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Tuzi  dokument zaključci
 
14. Informacija o aktivnostima crnogorskog operatora elektroprenosnog sistema u okviru Evropske mreže prenosnih sistema električne energije a u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o ITC obračunu i zaključivanju višegodišnjeg ugovora dokument zaključci
 
15. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu "Ražano polje", Opština Žabljak, sa predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument zaključci
 
16. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Republici Italiji i Svetoj Stolici, u periodu od 28. do 30. januara 2019. godine  dokument zaključci
 
17. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova (Gimnih), Bukurešt, 31. januara do 1. februara 2019. godine  dokument zaključci
 
18. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova  dokument zaključci
 
19. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica dokument zaključci
 
20. Pitanja i predlozi        
20.1 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6117, od 17. januara 2019. godine, sa sjednice od 27. decembra 2018. godine  dokument zaključci