Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

109. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.02.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu dokument zaključci
2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori dokument
zaključci
3. Predlog odluke o dodjeli lovišta "Andrijevica" na korišćenje s Predlogom ugovora o korišćenju lovišta "Andrijevica" dokument
zaključci
4. Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika i drugih naročito opasnih zaraznih bolesti u 2019. godini
dokument
zaključci

5. Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2018. godinu dokument
zaključci

6. Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem dokument
zaključci

7. Informacija o potvrdi obezbjeđenja podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 dokument
zaključci

8. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije dokument
zaključci

9. Predlog odluke o raspodjeli dobiti i povećanju osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica i Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću dokument
zaključci
10. Plan rada i Finansijski plan "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana rada i Finansijskog plana "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2018. godinu
dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2018. godine dokument
zaključci
12. Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije dokument
zaključci
13. Informacija o zaključivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovnim objektima registrovanim u Svetom Vinsentu i Grenadinima dokument
zaključci
14. Informacija o pokretanju postupka davanja u zakup dijela nepokretnosti kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore dokument
zaključci
15. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti, sa investicionim ulaganjima, u svojini Crne Gore - urbanističke parcele UP 2, u zoni "A", Blok 2, u zahvatu DUP-a "Topolica III" izmjene i dopune, u Opštini Bar dokument zaključci
16. Informacija o aktivnostima Komisije za nestala lica u 2018. godini dokument zaključci
17. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 168 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), koju je podnio Ljubomir Ćirović, iz Podgorice dokument zaključci
18. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Rožajama dokument zaključci
19. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju dokument zaključci
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru dokument zaključci
21. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave i Dragice Sekulić, ministarke ekonomije, na sastanku ministara Zapadnog Balkana zaduženih za digitalizaciju, 18. februara 2019. godine, u Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija dokument zaključci
22. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na VI ministarskoj konferenciji Budimpešta proces "Putevi svile – partnerstvo za migracije", Istanbul, 20. februara 2019. godine dokument zaključci
23. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Mađarskoj 18. i 19. februara 2019. godine s Predlogom programa kulturne saradnje između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske, za period 2019 - 2021. dokument zaključci
24. Kadrovska pitanja zaključci
24.1 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini članova društva "Azalea pomorski trening centar" d.o.o. Bijela dokument
24.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
25. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za razmjenu nepokretnosti sa Obrenović Đurom, Milisavom i Milovanom (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Cerovo - Rogami, dionica Rogami - Spuž u dužini od 4.971,00 km (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja -Metaljka, I faza: dionica Pljevlja-Krće (Baljenovac) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Šeremet potok" na dijelu vodotoka Šeremetski potok s Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na 7. Adria Hotel Forumu, Beograd, Republika Srbija, 20. i 21. februara 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na 41. međunarodnom sajmu turizma IFT 2019, Beograd, Republika Srbija, od 21. do 24. februara 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na sastancima sa predstavnicima MMC Holding grupe S.A.L. u Atini, Republika Grčka, od 24. do 27. februara 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
32.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Radojica Perović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci