Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

11. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 02.02.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2017. godinu
dokument
zaključci
3. Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2017. godinu
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2017. godinu s Predlogom ugovora
dokument
zaključci

5. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, za period 2014 - 2015. godine
dokument
zaključci

6. Predlog godišnjeg plana podnošenja zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola u 2017. godini
dokument
zaključci

7. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017 - 2018. godinu
dokument
zaključci

8. Informacija u vezi sa realizacijom Odluke Komiteta UNESCO (40 COM 7B.54), donijete u Istanbulu, jul 2016. godine, koja se odnosi na kulturno-istorijsko područje Kotor s Predlogom akcionog plana
dokument
zaključci

9. Informacija o zaključivanju Ugovora o prosljeđivanju sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad s Predlogom ugovora o prosljeđivanju sredstava
dokument
zaključci
10. Izvještaj o realizaciji investicionih projekata po osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija za 2016. godinu
dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
zaključci
11.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za državni upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
11.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direkorata za razvoj elektronske uprave u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije
dokument
11.3 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direkorata za informatičku infrastrukturu u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije
dokument
11.4 Predlog rješenja o imenovanju međunarodnog žirija za dodjelu Njegoševe nagrade
dokument
11.5 Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora
dokument
11.6 Predlog rješenja o određivanju v.d generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
11.7 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
11.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave
dokument
11.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmještanje postojećeg dalekovoda 10 KV u KO Duške i KO Lijeva Rijeka sa trase autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Informacija o inicijativi za osnivanje transportne zajednice u regionu Zapadnog Balkana (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Informacija o potrebi obezbjeđivanja poslovnog prostora za potrebe JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Danilovgrad (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Informacija o davanju prethodne saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za prodaju zemljišta površine 30 m² na katastarskoj parceli broj 1496, upisane u list nepokretnosti 341, KO Podgorica I, kao dijelu urbanističke parcele broj 1/51 (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Radmile Gazivode, Radmile Gazivode Smiljanić, Jelene Vujasin i Stevana Gazivode (bez rasprave)
dokument zaključci
17.  Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena za period jul - decembar 2016. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
18.  Godišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020, u 2016. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
 
19.  Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Azerbejdžan (bez rasprave)
dokument zaključci
 
20.  Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (bez rasprave)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
21.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi člana 24 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju ("Službeni list CG", broj 55/16), koju je podnijelo Udruženje aktuara Republike Srbije (bez rasprave)
dokument zaključci
 
22.  Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Berane (bez rasprave)
dokument zaključci
 
23.  Predlog odluke o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje (bez rasprave)  dokument zaključci
 
24.  Pitanja i predlozi       
24.1  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3493, od 19. januara 2017. godine  dokument zaključci
 
24.2  Usmena informacija o pregovorima sa Republikom Azerbejdžan vezano za izgradnju mosta Verige       
24.3  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-106, od 27. januara 2017. godine, sa sjednice od 19. januara 2017. godine
dokument  zaključci
 
24.4  Prijedlog sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja
dokument zaključci
 
24.5  Predlozi kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju koeficijenti zarada zaposlenih u javnim ustanovama Glavnog grada: JU Kulturno informativni centar "Budo Tomović" Podgorica, JU Kulturno-informativni centar "Malesija" Tuzi
dokument zaključci
 
24.6  Predlozi kolektivnih ugovora javnih ustanova Glavnog grada: JU za brigu o djeci "Dječiji savez", JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci  dokument zaključci
 
IV NA UVID 
25.  Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na Svjetskom obrazovnom forumu, London, Velika Britanija, od 23. do 25. januara 2017. godine