Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

110. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.02.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene Programom privremenih objekata dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina dokument
zaključci

6. Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu dokument
zaključci

7. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2018. godini dokument
zaključci

8. Informacija o izmjeni Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici" finansiranog iz kreditnog aranžmana zaključenog 22. septembra 2017. godine, između Njemačke banke za razvoj (KfW) i Vlade Crne Gore, u iznosu od 35 miliona eura s Predlogom ugovora dokument
zaključci

9. Informacija o Predlogu sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške između Ministarstva finansija Mađarske i Vlade Crne Gore - Kancelarije za evropske integracije, u okviru Interreg V-B Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) za period 2014–2020, s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
10. Informacija o izmjenama i dopunama Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije koje se odnose na "IPA Jadranski program prekogranične saradnje" u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007-2013 s Predlogom izmjena i dopuna Finansijskog sporazuma dokument
zaključci
11. Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije "Help-Hilfe zur Selbsthilfe" s Predlogom memoranduma dokument
zaključci
12. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata dokument
zaključci
13. Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i turizma Republike Italije o saradnji u oblasti poljoprivrede s Predlogom memoranduma o razumijevanju dokument
zaključci
14. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi dokument
zaključci
15. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listovima nepokretnosti br. 1879 i 2320, KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument zaključci
16. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 31/1, upisane u posjedovnom listu broj 77, KO Gubavač, Opština Bijelo Polje i dijelu katastarske parcele broj 734, upisane u posjedovnom listu broj 136, KO Gubavač, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti dokument zaključci
17. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu dokument zaključci
18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori 2017-2020, za 2018. godinu dokument zaključci
19. XV izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018. i Akcionog plana 2017-2018, za period jul - decembar 2018. godine dokument zaključci
20. Izvještaj sa 8. sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji je održan u Briselu (Kraljevina Belgija), 12. decembra 2018. godine dokument zaključci
21. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za vršenje sistematskih arheoloških istraživanja otomanskog i austrougarskog utvrđenja "Tabija" na lokalitetu "Golo - brdo" u Sutomoru, na katastarskim parcelama br. 1959 i 1955 KO Sutomore, Opština Bar, u državnoj svojini dokument zaključci
22. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 40. sesiji Savjeta za ljudska prava, Ženeva, Švajcarska, 25. i 26. februara 2019. godine dokument zaključci
23. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, u regionalnom političkom dijalogu na temu "Težnja ka unapređenju strukturnih reformi i fiskalnih okvira", 26. i 27. februara 2019. godine, u Ljubljani, Slovenija dokument zaključci
24. Predlog platforme za posjetu Sulja Mustafića, direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Mila Paunovića, direktora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica, institucijama za profesionalnu rehabilitaciju OSI i Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije, od 25. februara do 2. marta 2019. godine dokument zaključci
25. Predlog platforme za učešće direktorice Zavoda za statistiku na 50. sjednici Statističke komisije Ujedinjenih nacija, od 1. do 8. marta 2019. godine, u Njujorku dokument zaključci
26. Kadrovska pitanja zaključci
26.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija dokument
26.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi  dokument
   
26.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak  dokument
   
26.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovigrad  dokument
   
26.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva  dokument
   
26.6 Predlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora JU Dom starih "Bijelo Polje"  dokument
   
26.7 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
   
26.8 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
26.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
   
26.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
26.11 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27. Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika  dokument
zaključci   
28. Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika
dokument
 zaključci  
29. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU "Zahumlje" Nikšić  dokument
zaključci   
30. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 1083/53 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 59 KO Grbe, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument
zaključci   
31. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup stomatološke ordinacije u ZU Dom zdravlja Tivat  dokument
zaključci   
32. Pitanja i predlozi       
32.1 Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost
dokument
zaključci