Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

119. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.04.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018 - 2020. godine, za 2018. godinu dokument zaključci
2. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno - Kamenovo II", za dio Kamenovo - Vrijesno, Opština Budva i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno - Kamenovo II", za dio Kamenovo - Vrijesno, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana dokument zaključci
3. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Pitomine", Opština Žabljak i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Pitomine", Opština Žabljak i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument zaključci
4. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36" dokument zaključci
5. Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
6. Informacija o refinansiranju i reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje s predlozima ugovora i aneksa dokument zaključci
7. Informacija o korišćenju lučkog područja i infrastrukture i obavljanju djelatnosti od strane "Luka Bar" AD s Predlogom aneksa IV Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 237 od 15.01.2008. godine dokument zaključci
8. Informacija o obezbjeđivanju nedostajućih sredstava za izmirenje duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju doo Podgorica prema holandskom međunarodnom garantnom fondu za stanovanje - DIGH-u, po utvrđenom diskontu s Predlogom ugovora o utvrđivanju prava i obaveza dokument zaključci
9. Informacija o realizaciji projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Bokokotorski zaliv" s Predlogom ugovora o finansiranju i projektu dokument zaključci
10. Predlozi ugovora o pružanju usluga Agenta za posredovanje u realizaciji posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, po osnovu kojeg se može steći crnogorsko državljanstvo prijemom dokument zaključci
11. Informacija o nastavku realizacije Programa "Stop sivoj ekonomiji" u 2019. godini dokument zaključci
12. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2018. godinu dokument zaključci
13. Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2018. godinu dokument zaključci
14.  Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji, nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. maja 2018. godine do 23. februara 2019. godine  dokument  zaključci   
15.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za dijasporu  dokument  zaključci   
16.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova  dokument  zaključci   
17.  Kadrovska pitanja    zaključci   
17.1  Predlog rješenja o imenovanju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu  dokument     
17.2  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Kuvajt, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Abu Dabiju  dokument     
17.3  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Katar, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Abu Dabiju  dokument     
17.4  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Bahrein, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Abu Dabiju  dokument     
17.5  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje ovog 35 KV dalekovoda Stabna-Goransko, opština Plužine, radi priključenja male hidroelektrane na vodotoku Vrbnica, na postojeći dalekovod 35 KV Brezna - Plužine (bez rasprave) dokument  zaključci   
19.  Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Pogled", Opština Rožaje s Predlogom koncesionog akta (bez rasprave) dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Osmi nacionalni izvještaj o primjeni izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na 14. međunarodnom sajmu odbrambene industrije, 2. i 3. maja 2019. godine, Istanbul, Republika Turska (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na 5. svjetskom forumu o interkulturnom dijalogu, Baku, Republika Azerbejdžan, 2. i 3. maja 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Republici Grčkoj, 8. i 9. maja 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog platforme za učešće mr Milutina Simovića, potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, na događaju "Destination on the rise 2019 - Montenegro", u Beču, 15. maja 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog platforme za posjetu delegacije Crne Gore, koju će predvoditi mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Republici Francuskoj, povodom učešća na ceremoniji otvaranja 87. Generalne svjetske skupštine nacionalnih delegata Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), u Parizu, 26. maja 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29.  Predlog za davanje mišljenja Vlade Crne Gore da je izgradnja turističkog kompleksa Monterose, investitora DOO "Northstar" iz Podgorice, od značaja za razvoj Države Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti-katastarske parcele broj 1388/2, površine 526 m², evidentirana u LN br. 485, KO Bistrica - Opština Bijelo Polje, u svojini Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Branko Božović" iz Podgorice za ustupanje na korišćenje JU Muzeji i galerije Podgorice objekta Područne ustanove Rogami, upisanog u list nepokretnosti broj 150 KO Rogami, Glavni grad Podgorica, u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
33.  Pitanja i predlozi       
33.1  Informacija o kreditnom aranžmanu između JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" i konzorcijuma Prve banke AD Podgorica i Erste banke AD Podgorica  dokument  zaključci   
33.2  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Uprava za nekretnine  dokument  zaključci   
33.3  Predlog platforme za posjetu crnogorske delegacije Godišnjem sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj-EBRD, Sarajevo, od 7. do 9. maja 2019. godine  dokument  zaključci   
33.4  Predlog izmjena Finansijskog plana "Monte put" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu  dokument  zaključci   
33.5  Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-1360, od 11. aprila 2019. godine, sa sjednice od 4. aprila 2019. godine  dokument  zaključci   
33.6  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Ministartsvo rada i socijalnog staranja  dokument  zaključci   
33.7  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova  dokument  zaključci   
33.8  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2510, od 5. novembra 2015. godine, sa sjednice od 22. oktobra 2015. godine  dokument  zaključci   
33.9  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine, 2014/238/ZVBP od 28. aprila 2014. godine, 2014/265/ZVBP od 12. maja 2014. godine, 2014/308/ZVBP od 28. maja 2014. godine, 2014/455/ZVBP od 11. jula 2014. godine, 2014/475/ZVBP od 18. jula 2014. godine, 2014/499/ZVBP od 25. jula 2014. godine, 2014/508/ZVBP od 30. jula 2014. godine, 2014/658/ZVBP od 8. septembra 2014. godine, 2014/801/ZVBP od 17. novembra 2014. godine, 2014/855/ZVBP od 28. novembra 2014. godine, 2015/241/ZVBP od 9. februara 2015. godine, 2015/432/ZVBP od 13. marta 2015. godine i 2015/1524/ZVBP od 14. septembra 2015. godine i 2016/359/ZVBP od 10. marta 2016. godine i 2016/1671/ZVBP od 15. septembra 2016. godine i 2016/1961/ZVBP od 8. novembra 2016. godine i 2017/445/ZVBP od 13. marta 2017. godine i 2017/1386/ZVBP od 25. jula 2017. godine i 2017/1418/ZVBP od 4. avgusta 2017. godine u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine  dokument  zaključci   
33.10  Predlog priloga 3 Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare br. 01-827/1 od 26.02.2014. - petlja Smokovac, I faza  dokument  zaključci