Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

12. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 09.02.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2017. do 2022. godine
dokument
zaključci
2. Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2017. godinu dokument
zaključci
3. Predlog programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2017. godinu dokument
zaključci
4. Izvještaj o radu Uprave za šume u 2016. godini dokument
zaključci

5. Predlog programa gazdovanja šumama za 2017. godinu dokument
zaključci

6. Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje Budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o dugoročnom kreditu dokument
zaključci

7. Predlog kolektivnog ugovora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD - Podgorica dokument
zaključci

8. Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. septembra 2016. godine do 23. januara 2017. godine dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj i upravljanje zdravstvenim sistemom u Ministarstvu zdravlja
dokument
9.2 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra zdravlja
dokument
9.3 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva zdravlja
dokument
9.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva zdravlja
dokument
9.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj i upravljanje zdravstvenim sistemom u Ministarstvu zdravlja
dokument
9.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za kontrolu i unapređenje kvaliteta u oblasti zdravstva u Ministarstvu zdravlja
dokument
9.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije
dokument
9.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva javne uprave
dokument
9.9 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva prosvjete
dokument
9.10 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete
dokument
9.11 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
9.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
9.13 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra odbrane
dokument
9.14 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
dokument
9.15 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
dokument
9.16 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „ Luštica Devolopment„ AD Tivat
dokument
9.17 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
dokument
9.18 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
dokument
9.19  Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
10.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost (bez rasprave)
dokument zaključci
 
11.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Jabuka u Opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
 
12.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DV 400 KV Lastva - Pljevlja, dionica Lastva - Čevo (bez rasprave)
dokument zaključci
 
13.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (podnosilac zahtjeva Lađić Jovanka, iz Podgorice, punomoćnik Ljeposave Gazivode, Davora Gazivode i Dejana Gazivode, iz Beograda) (bez rasprave)
dokument zaključci
 
14.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ražnatović Miša, iz Podgorice (bez rasprave)
dokument zaključci
 
15.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Milana Gutovića (bez rasprave)
dokument zaključci
 
16.  Izvještaj o predsjedavanju Crne Gore CEFTA 2006 Sporazumom u 2016. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
 
17.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
 
18.  Predlog zaključka za ustupanje na upravljanje i korišćenje motornog vozila Ministarstvu evropskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
 
19.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3494, od 19. januara 2017. godine, sa sjednice od 12. januara 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
20.  Predlog mišljenja na Predlog za ocjenu ustavnosti odredaba člana 58 st. 6 i 8 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", broj 55/16) (bez rasprave)
dokument zaključci
 
21.  Finansijski plan Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
22.  Predlog programa rada i finansijskog plana Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
23.  Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
24.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Ribarevina-Mojkovac, km 1071+900 - km 1075+200 (bez rasprave)  dokument zaključci
 
25.  Pitanja i predlozi       
25.1  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji s Predlogom sporazuma  dokument zaključci
 
25.2  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-64, od 13. januara 2017. godine, sa sjednice od 12. januara 2017. godine  dokument

 
NA UVID
26.  Izvještaj o zvaničnoj posjeti delegacije Vlade Crne Gore, predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, Državi Katar, od 28. do 30. januara 2017. godine