Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

122. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 23.05.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o viznom režimu dokument zaključci
2. Predlog uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci
3. Predlog odluke o utvrđivanju minimalne zarade dokument
zaključci
4. Informacija o podnošenju zahtjeva Opštini Tivat za vraćanje prava raspolaganja, u skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br. 21/09 i 40/11) dokument
zaključci

5. Informacija o ispunjenosti uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno turističkog kompleksa "Mediteran" Žabljak s Predlogom sporazuma o primopredaji dokument
zaključci

6. Izvještaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 - 2020, za 2018. godinu dokument
zaključci

7. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Viljnusu – Republika Litvanija dokument
zaključci

8. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Gnjilanu – Republika Kosovo dokument
zaključci

9. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Harkovu – Ukrajina dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Centar", Opština Plužine i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Centar", Opština Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument
zaključci
11. Predlog odluke o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Plav i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana Opštine Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno - urbanističkog plana dokument
zaključci
12. Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije dokument
zaključci
13. Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji u oblasti životne sredine između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Sjeverne Makedonije s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
14. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske u oblasti zdravstva i medicinskih nauka s Predlogom memoranduma
dokument
zaključci
15. Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Goethe Instituta s Predlogom sporazuma dokument zaključci
16. Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma za 2018. godinu dokument zaključci
17. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za vršenje sondažnih arheoloških istraživanja lokaliteta srednjovjekovnog grada Svač, Opština Ulcinj, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 522/1, evidentirana u list nepokretnosti broj 71, KO Šas, koja je u državnoj svojini dokument zaključci
18. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 06-13020/3-11 od 19. januara 2012. godine, sa sjednice od 12. januara 2012. godine dokument zaključci
19. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za šume dokument zaključci
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju dokument zaključci
22. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Project-Consulting" - Podgorica (PROCON) dokument zaključci
23. Kadrovska pitanja zaključci
23.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana međunarodnog Žirija za dodjelu Njegoševe nagrade dokument
23.2 Predlog rješenja o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Srbiji sa sjedištem u Sremskim Karlovcima dokument
23.3 Predlog rješenja o postavljenju počasne konzulke Crne Gore u Viljnusu – Republika Litvanija dokument
23.4 Predlog rješenja o postavljenju počasne konzulke Crne Gore u Harkovu – Ukrajina dokument
23.5 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Gnjilanu – Republika Kosovo  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
24. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
dokument
zaključci   
25. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Komonvelta Dominika o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
26. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
27. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
28. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Japana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
29. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Irske o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
30. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
31. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Filipini o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
32. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
33. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Nacije Bruneja o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
34. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
35. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Libanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
36. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Malezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
37. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Nikaragva o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
38. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Novog Zelanda o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
39. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sultanata Oman o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
40. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Uzbekistan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
41. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Tadžikistan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
42. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Tuniske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
43. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
44. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Islamske Republike Pakistan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
45. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike El Salvador o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
46. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Nacrtom sporazuma  dokument
zaključci   
47. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata  dokument
zaključci   
48. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji u oblasti kulture i muzike između Minsitarstva kulture Crne Gore i Fondacije Festival Pucciniano s Predlogom memoranduma  dokument
zaključci   
49. Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći  dokument
zaključci   
50. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4104, od 18. januara 2018. godine, sa sjednice od 11. januara 2018. godine  dokument
zaključci   
51. Predlog platforme za radnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Republici Kosovo, 29. maja 2019. godine  dokument
zaključci   
52. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana, Bratislava, Slovačka Republika, 27. i 28. maja 2019. godine  dokument
zaključci   
53. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva ,na 10. internacionalnom Forumu za infrastrukturu i građevinske investicije (10th IIICF), od 28.maja do 6. juna 2019. godine, Makao, NR Kina  dokument
zaključci   
54. Predlog pllatforme za učešće gospodina Sulja Mustafića, direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na Evropskom sastanku Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje/WAPES, 11. i 12. juna 2019. godine, Stokholm, Švedska  dokument
zaključci   
55. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na bilateralnom sastanku sa ministrom za ljudske resurse Mađarske – prof. dr Kasler Miklosom, od 27. do 29. maja 2019. godine, Budimpešta, Mađarska  dokument
zaključci   
56. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za imovinu na potrošačku jedinicu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument
zaključci   
57. Pitanja i predlozi       
57.1 Predlog priloga 5 Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare br. 01-827/1 od 26.02.2014. - Trajno napajanje električnom energijom - Postavljanje kablovske kanalizacije na otvorenoj trasi i mostu Moračica  dokument
zaključci