Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

123. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.05.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020, za 2018. godinu s Aneksom realizacije aktivnosti
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Mojkovac
dokument zaključci
3. Predlog strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije za period 2019-2022. godine s Predlogom akcionog plana za period 2019-2020. godine dokument zaključci
4. Predlog strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023 s Predlogom akcionog plana za period 2019 - 2020. godina dokument zaključci
5. Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za 2018. godinu dokument zaključci
6. Finansijski izvještaj Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" - Herceg Novi, za 2018. godinu, Godišnji plan rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi, za 2019. godinu dokument zaključci
7. Informacija o zaključivanju Memoranduma o okviru saradnje za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope s Predlogom memoranduma dokument zaključci
8. Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za d.o.o. PROCON dokument zaključci
9. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija u 2018. godini dokument zaključci
10. Izvještaj o realizaciji akcionih planova (za 2015. i 2016 - 2018. godinu) za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima za period 2015 - 2018. godine
dokument zaključci
11. Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti - poslovnog prostora upisanog u list nepokretnosti broj 2467 KO Podgorica II, u svojini države Crne Gore za stambene prostore upisane u list nepokretnosti broj 512 KO Danilovgrad, u svojini privrednog društva "Veletex" d.o.o. Podgorica s Predlogom ugovora o razmjeni nepokretnosti dokument zaključci
12. Informacija o izgradnji javne podzemne garaže na katastarskoj parceli broj 3529/1, upisanoj u list nepokretnosti broj 619, KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica s Predlogom odluke dokument zaključci
13. Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na Upravu za izvršenje krivičnih sankcija
dokument zaključci
14.  Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo zdravlja  dokument  zaključci   
15.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina dokument  zaključci   
16.  Kadrovska pitanja    zaključci   
16.1  Predlog rješenja o razrješenju savjetnika zamjenika glavnog pregovarača – Nacionalnog IPA koordinatora  dokument     
16.2  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
16.3  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
16.4  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
16.5  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
16.6  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
16.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
16.8  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
16.9  Predlog rješenja o razrješenju generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova  dokument     
16.10  Predlog rješenja o imenovanju generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova  dokument     
16.11  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Lučke uprave dokument     
16.12  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Direkcije za željeznice i određivanju v.d. direktora Uprave za željeznice dokument     
16.13  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore"  dokument     
16.14  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije  dokument     
16.15  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora specijalne policije dokument     
16.16  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma  dokument     
16.17  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca organizacionih jedinica za ljudske resurse, finansije i tehničku podršku  dokument     
16.18  Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora direktora "Radio - difuzni centar" d.o.o. Podgorica  dokument     
16.19  Predlog rješenja o imenovanju dva člana Odbora direktora "Radio - difuzni centar" d.o.o. Podgorica  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17.  Predlog odluke o objavljivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Informacija o sprovedenom postupku javne nabavke za izbor usluga revizije finansijskih izvještaja za 2018. godinu Agencije za civilno vazduhoplovstvo s Predlogom odluke o imenovanju nezavisnog revizora (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Južnoafričke Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Ministarstva odbrane Republike Albanije, Saveznog ministra odbrane Republike Austrije, Ministra odbrane Kraljevine Belgije, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Kanadskih oružanih snaga, Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, Ministarstva odbrane Republike Češke, Ministarstva odbrane Kraljevine Danske, Ministarstva odbrane Republike Estonije, Ministra oružanih snaga Republike Francuske, Saveznog ministarstva Republike Njemačke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Republike Italije, Odsjeka za odbranu Irske, Ministarstva odbrane Republike Letonije, Litvanskih oružanih snaga, Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministra nacionalne odbrane Poljske, Ministra odbrane Kraljevine Holandije, Ministra nacionalne odbrane Rumunije, Ministarstva odbrane Republike Slovačke, Ministarstva odbrane Kraljevine Španije, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Ministarstva nacionalne odbrane Turske u vezi sa sprovođenjem i pružanjem podrške države domaćina tokom vježbe „Jadranski udar 2019/Adriatic Strike 2019“ s Predlogom tehničkog sporazuma (bez rasprave)  dokument zaključci   
21.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1500, od 25. aprila 2019. godine, sa sjednice od 18. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na regionalnom energetskom skupu "SUMMIT - Energetska bezbjednost u regionu", 3. juna 2019. godine, u Beogradu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, na prvom ministarskom sastanku EU i Zapadnog Balkana na temu zapošljavanja i socijalnih pitanja, 12. i 13. juna 2019. godine, Luksemburg (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na otvaranju izložbe "Eros, krv i svetost", u Rimu, 30. maja 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
26.  Predlog mišljenja na Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje poklona - električnog agregata JZU Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" Risan s Predlogom ugovora o poklonu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Pitanja i predlozi       
28.1 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva  dokument  zaključci   
28.2  Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  dokument  zaključci   
28.3  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (predlagač poslanik Andrija Popović)  dokument  zaključci   
28.4  Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Kotor  dokument
zaključci   
28.5  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji (predlagač poslanica dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument
zaključci   
28.6  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na 8. ministarskom sastanku platforme za Zapadni Balkan o obrazovanju, nauci, istraživanju i inovacijama, 3. i 4. juna 2019. godine, u Beogradu, Srbija  dokument  zaključci