Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

139. sjednica Vlade Crne Gore - 17.10.2019.
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o zaštiti morske sredine s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
3. Predlog zakona o elektronskoj upravi s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
 
5. Predlog plana davanja koncesije za projekat žičare Kotor – Lovćen za 2020. godinu  dokument
zaključci
 
6. Informacija o predlogu Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci
 
7. Davanje saglasnosti na Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine Opštine Pljevlja  dokument  zaključci
 
8. Informacija o remedijaciji crnih ekoloških tačaka u opštini Pljevlja  dokument  zaključci
 
9. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta rekonstrukcije I bloka TE Pljevlja  dokument
zaključci
 
10. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta toplifikacije Pljevalja
dokument
zaključci
 
11. Informacija o realizovanim i projektima koji će se realizovati na teritoriji opštine Pljevlja na putnoj inafrastukturi (magistralnim i regionalnim putevima)  dokument  zaključci
 
12. Informacija o problemu otežanog funkcionisanja i neadekvatnih prostornih kapaciteta Opšte bolnice Pljevlja i potrebi izgradnje nove zgrade bolnice dokument
zaključci
 
13. Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje Međunardonog projekta "Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja" u 2019. godini  dokument
zaključci
 
14. Informacija o potpisivanju zajedničke deklaracije o namjeri između Saveznog ministarstva ekonomije i energetike Savezne Republike Njemačke i Ministarstva ekonomije Crne Gore na uspostavljanju institucionalnog partnerstva za jačanje primjene crnogorskog Zakona o konkurenciji s Predlogom zajedničke deklaracije
dokument
zaključci
 
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije dalekovoda 110 KV Bar-Budva  dokument
zaključci
 
16. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga certifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori i kvalifikovanih usluga od povjerenja koje se pružaju u Republici Sjevernoj Makedoniji
dokument
zaključci
 
17. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju  dokument
zaključci
 
18. Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar s Predlogom programa održavanja javne rasprave
dokument
zaključci
 
19. Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju drugog kvartala 2019. godine  dokument
zaključci
 
20. Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Crne Gore o obuci i logističkoj podršci u vezi učešća u realizaciji zajedničkih obuka i ocjenjivanja za NATO aktivnost "Pojačano istureno prisustvo" eFP05-08 s Predlogom tehničkog sporazuma  dokument
zaključci
 
21. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4420, od 3. oktobra 2019. godine  dokument
zaključci
 
22. Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore - kat. parcela 1/5/3, PL 140, KO Kostenica, opština Bijelo Polje  dokument
zaključci
 
23. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, na Konferenciji "Pravda i investicije: izazovi i ulozi", 21. i 22. oktobra 2019. godine, u Marakešu, Kraljevina Maroko  dokument
zaključci
 
24. Prijedlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Međunarodnom kongresu za klinički inženjering i medicinske tehnologije, 20-22. oktobar 2019. godine, Rim, Italija i za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju kojim se uspostavlja Program saradnje Međunarodne grupe za promociju fizike čestica (IPPOG), CERN, Ženeva, 23. oktobra 2019. godine  dokument
zaključci
 
25. Predlog platforme za učešće Sulja Mustafića, direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na godišnjoj Direktorskoj i Stručnoj konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope/CPESSEC, Sarajevo/Bosna i Hercegovina, 23. i 24. oktobra 2019. godine
dokument
zaključci
 
26. Predlog platforme za posjetu delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma, koju predvodi ministar Pavle Radulović, SR Njemačkoj, Berlin, od 23. do 25. oktobra 2019. godine  dokument
zaključci
 
27. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Mediteranskoj konferenciji OEBS-a 2019, 24. i 25. oktobra 2019. u Tirani, Albanija  dokument
zaključci
 
28. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama (WRC-19),od 28. oktobra do 22. novembra 2019. godine, Šarm El-Šeik, Egipat  dokument
zaključci
 
29. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslova na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument
zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30. Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu
dokument
zaključci
 
31. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Danilovgrad i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Danilovgrad  dokument
zaključci
 
32. Predlog odluke o lokalnim administativnim taksama opštine Tuzi i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Tuzi  dokument
zaključci  
33. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Radojica Perović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica, u svojini Crne Gore  dokument
zaključci
 
34. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ratko Žarić“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 774 KO Nikšić, opština Nikšić, u svojini Crne Gore  dokument
zaključci  
35. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Braća Labudović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 267 KO Rubeža, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument
zaključci
 
36. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija „Panto Mališić“ iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 290 KO Berane, opština Berane svojini Crne Gore  dokument
zaključci
 
37. Pitanja i predlozi       
37.1 Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture  dokument
zaključci
 
37.2 Informacija o aktivnostima u vezi s Analizom programa podsticanja izgradnje malih hidroelektrana  dokument  zaključci