Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

142. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.11.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa - realizacije projekta postavljanja spomenika Ivanu Crnojeviću dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma dokument zaključci
3. Predlog uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola dokument zaključci
4. Predlog odluke o kategorizaciji državnih puteva dokument zaključci
5. Informacija o dugoročnom zaduživanju, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu s Predlogom ugovora o dugoročnom kreditu dokument zaključci
6. Informacija o trenutnom statusu usaglašavanja Nacrta zakona o radu sa relevantnim direktivama Evropske unije dokument zaključci
7. Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u periodu od 01.07. do 30.09.2019. godine dokument zaključci
8. Informacija u vezi sa zahtjevom privrednog društva "SUNRAF beach properties" d.o.o. iz Podgorice za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument zaključci
9. Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument zaključci
10. Predlog aneksa br. 1 Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa (broj: 07-302 od 7.02.2019. godine) dokument zaključci
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument zaključci
12. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2019. godinu dokument zaključci
13. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma dokument zaključci
14.  Kadrovska pitanja    zaključci   
14.1  Predlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja  dokument     
14.2  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora Ispitnog centra  dokument     
14.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovnskog prava ili obeštećenje  dokument
   
14.4 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  dokument
   
14.5 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za dijasporu  dokument
   
14.6 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
14.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
14.8 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
14.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
14.10 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave javnih radova  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 KV "Vrela", priključnog 10 KV dalekovoda i uklapanja u niskonaponsku mrežu u zahvatu PUP-a Žabljak  dokument
zaključci   
16. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2400, od 20. 06. 2019. godine, sa sjednice od 13. 06. 2019. godine  dokument
zaključci   
17. Informacija o učešću Ministarstva kulture na 4. balkanskom arhitektonskom bijenalu, BAB 2019, u Beogradu, u periodu od 14. do 21. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
18. Informacija o pristupanju Finabel Povelji 2017 s Predlogom povelje  dokument
zaključci   
19. Informacija o potpisivanju Izjave o bezbjednosnoj kulturi evropske željeznice s Predlogom izjave  dokument
zaključci   
20. Predlog platforme za učešće delegacije Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, koju predvodi Luka Mitrović, v.d. direktora i stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj Meteorološkoj Organizaciji, na 18. sesiji neformalne konferencije Direktora Nacionalnih hidrometeoroloških službi (NHMS) Jugoistočne Evrope (ICSEED), 3. sastanku Savjetodavnog odbora projekta „Multi-hazard sistemi ranog upozorenja za Jugoistočnu Evropu (SEE MHEWS A)“, SEECOP sastanku zemalja članica konzorcijuma i 25. sjednici Savjetodavnog odbora zemalja članica Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF), od 4. do 6. novembra 2019. godine, Tel Aviv, Izrael  dokument

zaključci   
21. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na ministarskoj konferenciji Salzburškog foruma, 6. i 7. novembra 2019. godine, Beč, Republika Austrija  dokument
zaključci   
22. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku Strateške Grupe za Zapadni Balkan u organizaciji Evropskog savjeta za međunarodne odnose, Sofija, Republika Bugarska, 10. i 11. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
23. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na 10. sastanku Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) na ministarskom nivou i Ministarskoj konferenciji, 12. i 13. novembra 2019. godine, u Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija dokument
zaključci   
24. Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na Kreativnom forumu u Ljubljani, 14. novembra 2019. godine i Balkanskom arhitektonskom bijenalu u Beogradu, od 14. do 21. novembra 2019. godine  dokument
 zaključci  
25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument
zaključci   
26. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument
zaključci   
27. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo održivog razvoja i turizma  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
28. Predlog mišljenja na Predlog zakona o minimalnoj zaradi (predlagač poslanik Nebojša Medojević)
dokument
zaključci   
29. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službeni list CG", br. 49/08, 40/11 i 38/19), koju je podnijela Unija poslodavaca Crne Gore  dokument
zaključci   
30. Predlog mišljenja na Predlog pet poslanika Skupštine Crne Gore (Anka Vukićević, Aleksandar Damjanović, Goran Danilović, Goran Radonjić i Janko Vučinić) za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 23 i 24 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17)  dokument
zaključci   
31. Predlog mišljenja na Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi čl. 1, 17, člana 22 stav 2, člana 30 stav 1 i člana 31a Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera ("Službeni list CG", br. 31/14, 24/16 i 3/18), koji je podnijela poslanica dr Branka Bošnjak  dokument
zaključci   
32. Predlog mišljenja na Inicijativu i Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 28, 29 i 30 Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni list CG", br. 41/16 i 84/18), koju su podnijeli NVO "Institut Alternativa" i poslanici Zdenka Popović, Momo Koprivica, Danilo Šaranović, Valentina Minić i Dženana Kolić  dokument
zaključci   
33. Predlog programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica za 2020. i 2021. godinu (Poslovni plan)  dokument

zaključci   
34. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti označene katastarskom parcelom br. 1518, površine 825 m2, upisane u list nepokretnosti br. 345 KO Novo Selo, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument
zaključci   
35. Pitanja i predlozi       
35.1 Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na Regionalnom sastanku zemalja Zapadnog Balkana, 10. novembra 2019. godine, u Ohridu, Republika Sjeverna Makedonija  dokument
zaključci