Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

144. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.11.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku dokument zaključci
4. Predlog uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru dokument zaključci
5. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
6. Informacija o implementaciji Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede s Predlogom odluke o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i Predlogom ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija dokument zaključci
7. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312, sa sjednice od 25. jula 2019. godine dokument zaključci
8. Informacija vezana za izdavanje privremene mjere po predlogu predlagača obezbjeđenja „Vektra - Jakić” doo Pljevlja, protiv protivnika obezbjeđenja Država Crna Gora dokument zaključci
9. Informacija o potrebi pridruživanja Crne Gore Inkluzivnom okviru za BEPS dokument zaključci
10. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2019. godinu dokument zaključci
11. Informacija o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom prosvjetnih radnika "Solidarno" s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti dokument zaključci
12. Izvještaj o razvoju tržišta elektronskih komunikacija dokument zaključci
13. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja hotelskog kompleksa Žager u Bijeloj - Opština Herceg Novi investitora doo "Green Club" iz Tivta od značaja za razvoj države Crne Gore dokument zaključci
14.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Mojkovac  dokument  zaključci   
15.  Kadrovska pitanja    zaključci   
15.1  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  dokument     
15.2  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  dokument     
15.3  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  dokument     
15.4  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Portugal, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici  dokument     
15.5  Predlog rješenja o imenovanju direktora Poreske uprave  dokument     
15.6  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za saobraćaj  dokument     
15.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za saobraćaj  dokument     
15.8  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Tirani  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Tuzi radi rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica - Tuzi (bez rasprave)  dokument  zaključci   
17.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Opštini Plužine radi ostvarivanja javnog interesa - proširenja seoskog puta (bez rasprave)  dokument
zaključci   
18.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o statusu bilateralnih ugovora između Crne Gore i Ukrajine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Velja Gorana", Opština Bar s Izvještajem sa javne rasprave i Predlogom koncesionog akta (bez rasprave) dokument  zaključci   
20.  Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta "Velji Zabio", Opština Bar s Izvještajem sa javne rasprave i Predlogom koncesionog akta (bez rasprave) dokument  zaključci   
21.  Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta "Međeđe", Opština Nikšić s Predlogom koncesionog akta (bez rasprave) dokument  zaključci   
22.  Informacija o pokretanju postupka davanja u zakup dijela nepokretnosti evidentirane u LN 825 KO Nikšić i Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
23.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Sir Bani Yas Forumu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, od 15. do 17. novembra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Svjetskom naučnom forumu, od 20. do 23. novembra 2019. godine, Budimpešta, Mađarska (bez rasprave) dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za učešće Nikole Janovića, ministra sporta i mladih, na 8. međunarodnom sajmu sporta, Beograd, Republika Srbija, od 22. do 24. novembra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
26.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na 4. forumu o kulturnoj saradnji između NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija, od 24. do 26. novembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na 31. sjednici Skupštine IMO-a, koja će se održati u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog platforme za posjetu delegacije Ministarstva prosvjete koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, Sjedinjenim Američkim Državama, od 15. do 18. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 449a Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04, 28/05 i 76/06 i "Službeni list CG", br. 48/15, 51/17, 75/17, 62/18, 34/19 i 42/19), koju je podnio Danilo Radulović, advokat iz Podgorice (bez rasprave) dokument  zaključci   
30.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru (predlagači poslanici mr Raško Konjević i Ranko Krivokapić) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog mišljenja na Predlog odluke o poništenju i privremenom zaustavljanju procesa privatizacije Instituta "Dr Simo Milošević" A.D. Igalo, o zaustavljanju i preispitivanju davanja koncesije za višedecenijski zakup JP "Aerodromi Crne Gore" i o hitnom zaustavljanju daljnje devastacije Crnog jezera u NP "Durmitor" (predlagač poslanik Nebojša Medojević) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 1899, površine 1720 m², evidentirana u LN br. 310, KO Kujava, Opština Danilovgrad, u svojini Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1006/2, upisane u list nepokretnosti broj 99, KO Sutvara, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisane u list nepokretnosti broj 2442, KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
36.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 2992/433, upisane u posjedovnom listu broj 3189, KO Tuzi, Opština Tuzi s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 2493/2 i 2493/3, upisanih u list nepokretnosti broj 1978, KO Sutomore, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument   zaključci   
38.  Pitanja i predlozi       
38.1  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5919, od 24. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 17. oktobra 2019. godine  dokument  zaključci   
38.2  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5909, od 24. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 17. oktobra 2019. godine  dokument  zaključci   
38.3  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti turizma s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci   
38.4  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti kulture  dokument  zaključci   
38.5  Predlog zakona o volontiranju s Izvještajem sa javne rasprave  dokument  zaključci   
38.6  Predlog izmjena Kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2019. godinu  dokument  zaključci