Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

146. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.12.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o medijima dokument
zaključci
2. Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica dokument
zaključci
3. Predlog zakona o pomorsko - agencijskoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog odluke o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare dokument
zaključci

5. Predlog odluke o proglašenju parka prirode "Rijeka Zeta" dokument
zaključci

6. Predlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" dokument
zaključci

7. Predlog koncesionog akta za realizaciju projekta žičare Kotor - Lovćen dokument
zaključci

8. Informacija o sprovedenom postupku po osnovu Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu "Brajići" - opštine Budva i Bar dokument
zaključci

9. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti od koristi za privredu i građane, za period maj - decembar 2019. godine dokument
zaključci
10. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2893, od 4. jula 2019. godine, sa sjednice od 27. juna 2019. godine dokument
zaključci
11. Izvještaj o realizaciji aktivnosti na izradi planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i planu daljih aktivnosti dokument
zaključci
12. Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument
zaključci
13. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno kadrovskim planom za 2019. godinu dokument
zaključci
14. Kadrovska pitanja
zaključci
14.1 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.5 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.6 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Skadru – Republika Albanija dokument
14.7 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Revizorskog tijela dokument
14.8 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne inspektorke za prosvjetu u Upravi za inspekcijske poslove dokument
14.9 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
14.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
14.11 Predlog rješenja o imenovanju Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dokument
14.12 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.  Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastrmke na Pivskom jezeru, u mjestu Sinjac, opština Plužine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
16.  Informacija o obezbjeđenju uslova za valorizaciju izvađenog materijala s račve kao građevinskog (bez rasprave)  dokument  zaključci   
17. Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta "Snabdijevanja vodom Donje i Gornje Lješanske nahije" s Predlogom protokola (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica s predlozima aneksa ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Informacija o dobrovoljnom izvršenju presude Osnovnog suda u Kotoru P. br. 926/17 od 12.07.2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Crne Gore o logističkoj podršci tokom učešća u NATO aktivnosti "Pojačano istureno prisustvo" (eFP) 05-08 u Letoniji (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o razvoju tržišta poštanskih usluga (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Izvještaj sa devetog sastanka Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, Brisel, 1. i 2. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Izvještaj sa sastanka crnogorsko - švajcarske Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju, održanog 18. i 19. novembra 2019. godine, u Podgorici (bez rasprave)
dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na Globalnom sastanku o nezaraznim bolestima i mentalnom zdravlju, Svjetske zdravstvene organizacije, od 9. do 12. decembra 2019.(bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova Američko-jadranske povelje (A5) - Partnerske komisije, 13. decembra 2019. godine, Tirana, Republika Albanija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Ministarskoj konferenciji Centralno-evropske inicijative o nauci i istraživanju, Trst, Republika Italija, 13. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture i predsjednika Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO , na 14. zasijedanju UNESCO Međuvladinog komiteta za nematerijalnu baštinu, Bogota, Kolumbija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekrertarijat Vlade Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekrertarijat Vlade Crne Gore na potrošačku jedinicu Direkcija za zaštitu tajnih podataka (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačkih jedinica Državni arhiv, Crnogorsko narodno pozorište, Crnogorska kinoteka, Muzički centar, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Filmski centar i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti JU Obrazovni centar iz Plužina za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 57 KO Plužine, opština Plužine u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vuković" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 464 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Pitanja i predlozi       
36.1  Informacija o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa prenošenjem posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović - Njegoš  dokument  zaključci   
36.2  Informacija o predlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za povlačenje tužbe P.br. 4141/19  dokument  zaključci   
36.3  Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2019. godinu s predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte  dokument  zaključci   
36.4  Predlog zakona o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga  dokument  zaključci   
36.5  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo sporta i mladih na potrošačku jedinicu Tekuća budžetska rezerva  dokument  zaključci   
36.6  Predlog za davanje saglasnosti za realizaciju i finansiranje edukativne kampanje „Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu”  dokument  zaključci