Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

150. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 24.12.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
1. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (predlagači poslanici: Danijel Živković, Ervin Ibrahimović, Miloš Nikolić, Adrijan Vuksanović, Nikola Divanović, Andrija Popović i Predrag Sekulić) dokument zaključci
2. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku (predlagači poslanici: Danijel Živković, Ervin Ibrahimović, Miloš Nikolić, Adrijan Vuksanović, Nikola Divanović, Andrija Popović i Predrag Sekulić) dokument
zaključci
3. Predlog mišljenja na Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović i Mihailo Anđušić) dokument
zaključci
4. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović i Mihailo Anđušić) dokument
zaključci